Țările partenere (non-UE) - KA107

AFRICA DE SUD

UNIVERSITATEA DIN PRETORIA (Pretoria)

www.up.ac.za

CANADA

UNIVERSITE DE QUEBEC A MONTREAL 

https://uqam.ca/

ELVEȚIA 

Universitat Bern  - Active under the Swiss-European Mobility Programme

CH BERN01

http://www.unibe.ch/

Universita della Svizzera italiana - Active under the Swiss-European Mobility Programme

CH LUGANO01

http://www.usi.ch/

EGIPT 

UNIVERSITATEA AIN SHAMS (Cairo)

http://agr.shams.edu.eg/

MALAEZIA

UNIVERSITATEA PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Tanjong Malim)

http://www.upsi.edu.my

REPUBLICA MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI (Chișinău)

www.ase.md

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (Chișinău)

www.usm.md

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (Chișinău)

https://utm.md/

SERBIA
UNIVERSITATEA DIN NIŠ
https://www.ni.ac.rs/en/

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.