Universitati partenere

 

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au cunoscut în ultimii ani o deosebită amploare, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase. Cele mai multe din aceste acorduri au fost încheiate în cadrul programelor europene TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, LONGLIFE LEARNING PROGRAMME și ERASMUS+.

În cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA103) cu Țările Programului (UE), universitatea are încheiate în jur de 140 acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu peste 100 universități, reînnoite permanent. Pornind de la vizitele pregătitoare demarate în anul academic 1998-1999 urmate de primele mobilități studențești demarate în 1999 - 2000, deschiderea către schimbul de mobilități studențești de studii (SMS), efectuarea de stagii de plasament (SMP), de stagii de predare (STA) și de stagii de formare (STT) a cunoscut o tendință crescătoare în ultimii ani. Studenții beneficiază de recunoașterea și echivalarea integrală a creditelor obținute în străinătate pentru stagiile de studii (SMS), și opțional pentru stagiile de plasament. 

Începând cu anul academic 2015-2016, universitatea noastră desfășoară și Proiectul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA107) cu Țările Partenere (non-UE), beneficiind de schimburi de studenți, profesori și personal din universități dinafara Uniunii Europene, din țări precum Africa de Sud, Belarus, Canada, Chile, Egipt, Malaezia, Muntenegru și Republica Moldova.

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.