Universitati partenere

 

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au cunoscut în ultimii ani o deosebită amploare, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase. Cele mai multe din aceste acorduri au fost încheiate în cadrul programelor europene SOCRATES-ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI, LONGLIFE LEARNING PROGRAMME și ERASMUS+.

În cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA103) cu Țările Programului (UE), universitatea are încheiate în jur de 122 acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu peste 95 universități, reînnoite permanent, beneficiind de aproximativ 140 domenii de schimb. Pornind de la mobilitățile studențești demarate în 1999, iar din 2000 fiind inițiate și schimburile de profesori, deschiderea către schimbul de mobilități studențești de studii (SMS), efectuarea de stagii de plasament (SMP), de stagii de predare (STA) și de stagii de formare (STT) a cunoscut o tendință crescătoare în ultimii ani. Studenții beneficiază de recunoașterea și echivalarea integrală a creditelor obținute în străinătate pentru studii (SMS), și opțional pentru plasament. 

Începând cu anul academic 2015-2016, universitatea noastră desfășoară și Proiectul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 (KA107) cu Țările Partenere (non-UE), beneficiind de schimburi de studenți, profesori și personal din universități dinafara Uniunii Europene, din țări precum Republica Moldova, Africa de Sud, Malaezia, Egipt, urmând din anul academic 2017 -2018 să fie efectuate schimburi de mobilități Erasmus+ și cu universități din Canada și Serbia. 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.