Mobilitati cadre didactice

Aceasta acţiune permite personalului didactic să predea o perioadă cuprinsă între 2 zile și 6 săptămâni într-o instituţie de învățământ superior dintr-o altă țară participantă. O durată de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent de către Comisia Europeană și ANPCDEFP. Numărul de ore de predare este de minim 8.

Misiunile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învățământ superior și de personal invitat din întreprinderi. In toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o misiune de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă.

Instituţiile de învățământ superior/întreprinderile partenere trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activități pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi. 

 

Documente utile

Formular de program de predare / teaching programme

Atestat de predare

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.