Course Catalogue

Faculty of Engineering

 • INDUSTRIAL POWER ENGINEERING
 • INDUSTRIAL ENGINEERING
 • MECHANICAL ENGINEERING
 • ECONOMIC ENGINEERING IN THE FIELD OF MECHANICS
 • MECHATRONICS
 • COMPUTERS AND INFORMATION TECHNOLOGY
 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • FOOD PRODUCTS ENGINEERING
 • FOOD QUALITY CONTROL AND SAFETY
 • BIOCHEMICAL ENGINEERING
 • INDUSTRIAL PRODUCTION MANAGEMENT
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT IN INDUSTRY
 • MEASUREMENT PROCEDURES AND METHODS IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCT-SERVICE SYSTEMS
 • CHEMISTRY OF BIOACTIVE MOLECULES
 • MODERN EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES IN POWER ENGINEERING
 • SCIENCE AND ENGINEERING OF ECOLOGICAL FOOD PRODUCTS
 • ADVANCED MECHATRONICS
 • MANAGEMENT AND OPTIMIZATION OF PROCESS EQUIPMENT
 • OPTIMIZATION AND COMPUTERIZATION OF PRODUCTION PROCESSES AND EQUIPMENT

Faculty of Letters

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE – FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE 1St Year 2nd Year 3rd Year
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE 1St Year 2nd Year 3rd Year
FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE 1St Year 2nd Year 3rd Year
ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE – ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 1St Year 2nd Year 3rd Year
ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE – FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE 1St Year 2nd Year 3rd Year
TRANSLATION AND INTERPRETING (ENGLISH, FRENCH) 1St Year 2nd Year 3rd Year
COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS 1St Year 2nd Year 3rd Year

Faculty of Sciences

MATHEMATICS 1St Year 2nd Year 3rd Year
INFORMATICS – Full-time Attendance 1St Year 2nd Year 3rd Year
INFORMATICS – Part-time Attendance 1St Year 2nd Year 3rd Year
PEDAGOGY OF PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION 1St Year 2nd Year 3rd Year
BIOLOGY 1St Year 2nd Year 3rd Year
ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1St Year 2nd Year 3rd Year
DIDACTIC MATHEMATICS 1St Year 2nd Year
INFORMATICS APPLIED IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 1St Year 2nd Year
BIOLOGICAL RESOURCES VALORIZATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1St Year 2nd Year

Faculty of Economic Sciences

MARKETING – Full-time Attendance 1St Year 2nd Year 3rd Year
MARKETING – Distance Learning 1St Year 2nd Year 3rd Year
BUSINESS ADMINISTRATION 1St Year 2nd Year 3rd Year
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS  – Full-time Attendance 1St Year 2nd Year 3rd Year
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS  – Part-time Attendance 1St Year 2nd Year 3rd Year
MARKETING AND BUSINESS COMMUNICATION 1St Year 2nd Year
ACCOUNTING, AUDIT AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 1St Year 2nd Year

Faculty of Movement, Sports, And Health Sciences

 
 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.