Programul Erasmus+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformaretineret și sportîn perioada 2014-2020.

 

Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students)

Programul Erasmus cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere  (Programme Countries), precum și cu universități din  țări din afara spațiului comunitar (Partner Countries):

  • mobilități de studiu pentru studenți (SMS);
  • mobilități de plasament pentru studenți (SMP);
  • mobilități de predare pentru cadrele didactice (STA);
  • mobilități de formare pentru personalul didactic și nedidactic (STT).

Pentru mai multe informatii, va rugăm să vizitaţi site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.