apking 

 fcb 01 

STUD2

plumee2017 

19-21 Octobre 2017
Bacau (Roumanie)

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique

http://plumee.ub.ro/2017/

 


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 

 A. STUDENT LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE
MECATRONICĂ
INGINERIE INDUSTRIALĂ 
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
INGINERIE BIOCHIMICĂ
 

3. CADRELE DIDACTICE

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

5. TAXE DE STUDII (pentru locurile cu taxă)

6. BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU ȘI A FACULTĂȚII DE INGINERIE

7. BURSE

8. MOBILITĂȚI ERASMUS

9. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI

B. STUDENT LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

MANAGEMENTUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE
CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI
MECATRONICĂ AVANSATĂ
MANAGEMENTUL FABRICAŢIE PRODUSELOR INDUSTRIALE
STRATEGII ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN INDUSTRIE
MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII
MANAGEMENTUL ŞI OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROCES
ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII MODERNE ÎN ENERGETICĂ
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE
CHIMIA MOLECULELOR BIOACTIVE
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI APLICATĂ ÎN INDUSTRIE
 

3. CADRELE DIDACTICE

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

5. TAXE DE STUDII (pentru locurile cu taxă)

6. BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU ȘI A FACULTĂȚII DE INGINERIE

7. BURSE

8. MOBILITĂȚI ERASMUS

9. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI