Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGU-N (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)
Beneficiar: Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice
Titlul subproiectului: "Voi fi economist!" (FIEC)
Acord de grant nr. 207/SGU/NC/II din 17.09.2019
 
 

INVITAȚII / ANUNȚURI PENTRU PARTICIPARE STUDENȚI GRUP ȚINTĂ LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 
Planificare activități remediale, sem I, anul universitar 2019-2020
     - programul de studii Administrarea afacerilor PDF
     - programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune PDF
     - programul de studii Marketing PDF
 

Invitație participare studenți la activități de Consiliere profesională şi orientare în carieră

Invitație participare studenți la activități de Coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a competențelor socio-emoționale

 

INVITAȚII DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE BUNURI ȘI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

- Achiziție echipamente IT (calculatoare)

        Invitație de participare

        Anunț atribuire

- Achiziția de consumabile

        Invitație de participare

        Anunț atribuire

- Achiziția de servicii de consultanță pentru activități de coaching şi dezvoltare personală

        Invitație de participare

        Anunț atribuire

- Achiziția de servicii de consultanță pentru dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale

        Invitație de participare 

        Anunț atribuire

- Achiziția de table magnetice și interactive

        Invitație de participare

        Anunț atribuire