Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGU-N (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)
Beneficiar: Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice
Titlul subproiectului: "Voi fi economist!" (FIEC)
Acord de grant nr. 207/SGU/NC/II din 17.09.2019
 
 

INVITAȚII PARTICIPARE STUDENȚI GRUP ȚINTĂ LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

INVITAȚII DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE BUNURI ȘI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

- Achiziția de servicii de consultanță pentru activități de coaching şi dezvoltare personală

        Invitație de participare

 

- Achiziția de servicii de consultanță pentru dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale

        Invitație de participare 

 

- Achiziția de table magnetice și interactive

        Invitație de participare 

 

- Achiziția de consumabile

        Invitație de participare