Étudiants potentiels

La langue d’enseignement à l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacău est le roumain. Les étudiants potentiels  de l’Union Européenne peuvent appliquer  à notre Université. Les citoyens non-UE peuvent appliquer pour le cours de langue roumaine, durant une année universitaire, avec l’accord du Ministère de l’Education Nationale (www.edu.ro).

Les frais d’études :

  • Les étudiants des pays de l’Union Européenne paient des frais comme les étudiants roumains.
  • Les étudiants des pays non-Européens paient :
    • 250 euros/mois pour l’année préparatoire de langue roumaine;
    • 220-270 euros/mois pour les étudiants au cycle d’études universitaires de licence;
    • 290 euros/mois pour les étudiants au cycle d’études universitaires de master ou doctorat.

Les frais sont établis par le Ministère de l’Education Nationale et les frais d’hébergement en Roumanie ne sont pas inclus.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.