Hébergement

Les foyers  de  l’Université « Vasile Alecsandri »de Bacău

L’Université « Vasile Alecsandri » de Bacău  dispose de quatre foyers estudiantins:

  • Foyer no 1 – 157, rue Mărăşeşti – 208 places, à la norme sanitaire de 4 lits dans la chambre et groupe sanitaire commun ;
  • Foyer no 2 – 157, rue Mărăşeşti – 276 places, à la norme sanitaire de 4 lits dans la chambre et groupe sanitaire commun;
  • Foyer no 3 – 8, rue Spiru Haret – 243 places, à la norme sanitaire de 3 lits dans la chambre et groupe sanitaire propre ;
  • Foyer no 4 – 9A, rue Violetelor – 102 places, à la norme sanitaire de 3 lits dans la chambre et groupe sanitaire propre. 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.