Bibliothèque

bib01La Bibliothèque de l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacău a été fondée en 1961, en même temps que l’Institut Pédagogique de 3 ans de la ville.

C’est un établissement culturel à l’orientation académique et au caractère encyclopédique, situé dans un processus continu de transformation et modernisation, qui suit de près les changements majeurs de l’ère informationnelle, traversée par tous.

 La Bibliothèque de l’avenir étant virtuelle et spécialisée, nous nous inscrivons, nous aussi, dans le mouvement général contemporain, mais sans perdre de vue le rôle et les fonctions qui découlent de la définition même d’une bibliothèque et qui établissent, implicitement, la place  occupée par celle-ci dans le cadre du système de la connaissance humaine.

bib02bib03

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.