CALENDAR ALEGERI LOCURI VACANTE

 

 • Până pe 01.07.2016 - depunerea candidaturilor (Scrisoare de intenție) pentru membru în Consiliul departamentului MISE (responsabil cu calitatea);
 • 04.07.2016. ora 12:00 - desfășurarea alegerilor pentru responsabil cu calitatea în cadrul departamentului MISE;
 • 04.07.2016, ora 14:00 - ședința Consiliului facultății. 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor, pe locurile vacante

 

Departamentul de biologie, ecologie și protecția mediului

 

 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lect. univ. dr. Daniela Nicuță

 

Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației

 

 • Director de departament
  1. Conf.univ.dr. Marcelina Cristina Mocanu

 

LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020, pe locurile vacante

 

Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației

 

  1. Lect.univ.dr. Liliana Mâță

 

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN, MANDATUL 2016-2020

 

 1. Prof. univ. dr. TĂLMACIU Mihai
 2. Conf. univ. dr. PRICOPE Ferdinant
LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020

 

Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației

 

  1. Conf.univ.dr. Macelina Mocanu
  2. Lect.univ.dr. Cosmin Tomozei
  3. Lect.univ.dr. Costică Lupu
  4. Lect.univ.dr. Simona Vârlan
  5. Prof.univ.dr. Elena Nechita

 

Departamentul de biologie, ecologie și protecția mediului

 

  1. Lect.univ.dr. Daniela Nicuţă
  2. Lect.univ.dr. Roxana Voicu

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul de biologie, ecologie și protecția mediului

 

 • Director de departament
  1. Lect. univ.dr. Ureche Camelia
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Roxana Voicu
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect. univ. dr. Ionuț Stoica
  2. Lect. univ. dr. Daniela Nicuță
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope

 

Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației

 

 • Director de departament
  1. Prof.univ.dr. Mihai Talmaciu
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf.univ.dr. Marcelina Mocanu
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect.univ.dr. Carmen Popescu
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lect.univ.dr. Simona Vârlan
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.