Role and mission

The vision of „Vasile Alecsandri” University of Bacău is the participation in the creation of culture and civilization values, in the development of scientific research and their integration in the national and international exchange.
rolmis
 
„Vasile Alecsandri” University of Bacău is organized and operates under the provisions of The Charter of „Vasile Alecsandri” University of Bacău, in accordance with the terms of the Constitution of Romania, of the National Education Law no. 1/2011, and of current legislation that controls the educational system and process in Romania, with the observance of the human rights and of the International Labour Organization Conventions. The Charter includes: the mission and the objectives  of the University; the autonomy of the University; the structure of the University; the management of the University; the collaboration among the management, the Students' League, and the University Employees' Syndicate; international cooperation; cooperation and association with other educational institutions or organizations; the organization of university studies; the organization of postgraduate studies; scientific research; the students of the University; the funding and patrimony of the University; the human resource of the University; organizational structures constituted in the University.

 „Vasile Alecsandri” University of Bacău defined its mission by taking into consideration the National Pact for Education, signed on March 5, 2008 by all the political factors and by the Romanian Academy, the Strategy „Education – Research for the Knowledge-based Society”,proposed by the Presidency of Romania, concerning the development of education and research in the period 2009-2015, and the National Education Law no. 1/2011.

In accordance with The Chart, „the mission of „Vasile Alecsandri” University of Bacău is a didactic mission and one of scientific research; it is focused upon regional necessities and favours partnerships with academic and economic entities, both nationally and internationally”. The University is comprehensive and regional; it develops bachelor’s degree study programmes, master's degree study programmes, and doctoral studies programmes, as well as research activities aimed at meeting the needs in the central part of the North-eastern Region, needs corroborated with those at national and international levels.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.