Contact

„VASILE ALECSANDRI” UNIVERSITY OF BACĂU

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-545753

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ub.ro;


The Secretariat of „Vasile Alecsandri” University of Bacău

Chief Secretary: Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAIEI 

Secretaries:
  • Ileana BOTEZATU – University secretary
  • Carmen-Elena OLARU – University secretary
  • Diana-Raluca MILEA – University secretary
  • Corina-Oana CIOBANU – University secretary – in charge of academic study documents


The RECTOR of „Vasile Alecsandri” University of Bacău

Professor Carol SCHNAKOVSZKY, PhD

Tel. ++40-234-542411,int. 101

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The President of the Senate of „Vasile Alecsandri” University of Bacău

Professor Valentin Nedeff P.h.D Dr.h.C

Tel. ++40-234-542411,int. 129

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vice-rector for Economic and Quality Strategy

Associate Professor Marcela-Cornelia DANU, PhD

Tel. ++40-234-542411 int. 170

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vice-rector for Educational Programmes and Student Activities

Professor Adriana-Gertruda ROMEDEA, PhD

Tel. ++40-234-542411,int. 194

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vice-rector for Research Programmes

Professor Dănuț - Nicu Mârza-Dănilă P.h.D

Tel. ++40-234-542411 int. 240

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vice-rector for National and International Relations

Professor Elena Nechita P.h.D

Tel.  ++40-234-542411, int. 177

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vice-rector for Ethics and Image of the University

Associate Professor Cristina Cîrtiță - Buzoianu P.h.D

Tel.  ++40-234-542411, int. 110

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.