Postul Academic TV

             Postul de televiziune Academic TV funcționează ca un laborator multi-media pentru studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care doresc să acumuleze experiență în activități de tip multi-media. Postul de televiziune Academic TV se adresează, atât studenților, cât şi cadrelor didactice ale Universității. Acest studio va emite intern în campusurile Universității şi va produce şi difuza emisiuni (dezbateri, ştiri), spoturi şi reclame, precum şi materiale promoționale. Acest proiect s-a realizat cu sprijinul Trustului de Presă „Deşteptarea” care a donat aparatura, Universitatea făcând o serie de investiții pentru amenajarea studioului. Echipa redacţională este formată din 3 studenți de la Facultatea de Litere.

           Postul de televiziune se constituie într-un mediu propice desfășurării activității de practică de specialitate, în principal pentru studenții Facultății de Litere, dar și pentru studenţii de la alte facultăţi care doresc să acumuleze experienţă în domeniu.

Ne puteţi găsi şi pe Facebook la adresa: 

acadf

 

t1.pngt2.pngt3.pngt4.pngt5.png

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.