Research Areas

The main mission of “Vasile Alecsandri” University of Bacău, as far as the research component of its academic activity is concerned, is represented by the progress of research, development, and innovation initiatives. In accordance with the assumed mission, the main objectives of the research activity of “Vasile Alecsandri” University of Bacău are the following:

  • to turn to account the results of the research activity, efficiently and in an optimal way
  • to integrate its research activities into national and European programmes
  • to develop research laboratories and centers
  • to develop scientific research within the framework of post-graduate studies
  • to involve students in research programmes.

Every year, Vasile Alecsandri” University of Bacău hosts numerous local, regional, national, and international events: scientific conferences, symposia, workshops, andsummerschools. These events represent as many opportunities for the disemination of research results. Scientific articles authored by University teaching staff and researchers are published in international database indexed journals and reviews. Vasile Alecsandri” University of Bacău co-ordinates and participates in various types of research projects (national and international grants), as well as development projects.

Alma Mater” Publishing House of “Vasile Alecsandri” University of Bacău edits and publishes inportant important scientific journals and reviews: Journal of Engineering Studies and Research, Scientific Studies and Research. Series Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, Actes du Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée COFrRoCA - co-ordinated by the Faculty of Engineering; Interstudia, Cultural Perspectives: Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania - co-ordinated by the Faculty of Letters; Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics, Scientific Studies and Research. Series Biology - co-ordinated by the Faculty of Sciences; Scientific Studies and Research. Series Economic Sciences - co-ordinated by the Faculty of Economic Sciences; Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health - co-ordinated by the Faculty of Movement, Sports and Health Sciences.

“Vasile Alecsandri” University of Bacău continually develops communication channels with the economic environment. Members of the academic community are învolved in research themes that aim at solving important issues of the contemporary society, and economic and social decision-makers collaborate in numerous scientific domains with the University laboratories and research centres.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.