Partner Countries (non-EU) - KA107


CANADA

UNIVERSITE DE QUEBEC A MONTREAL 

https://uqam.ca/

EGYPT 

AIN SHAMS UNIVERSITY  (Cairo)

http://agr.shams.edu.eg/

MALAYSIA

UNIVERSITY PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Tanjong Malim)

http://www.upsi.edu.my

REPUBLIC OF MOLDOVA

ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA (Chișinău)

www.ase.md

 MOLDOVA STATE UNIVERSITY (Chișinău)

www.usm.md

TECHNICAL UNIVERSITY OF MOLDOVA (Chișinău)

https://utm.md/

SERBIA
UNIVERSITATY OF NIŠ
https://www.ni.ac.rs/en/

SOUTH AFRICA

UNIVERSITY OF PRETORIA (Pretoria)

www.up.ac.za

SWITZERLAND

Universitat Bern  - Active under the Swiss-European Mobility Programme

CH BERN01

http://www.unibe.ch/

Universita della Svizzera italiana - Active under the Swiss-European Mobility Programme

CH LUGANO01

http://www.usi.ch/

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.