Partner Universities

The international co-operation relations of "Vasile Alecsandri" University of Bacau have known a great increase over the years through the establishment of bilateral cooperation agreements with prestigious universities. Most of these agreements were concluded within the framework of the SOCRATES-ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI, LONGLIFE LEARNING PROGRAMS and ERASMUS + programmes.

Under the Erasmus + Key Action 1 (KA103) Program with the Program Countries (EU), the university has concluded around 122 inter-institutional Erasmus + agreements with over 95 universities, permanently renewed, having around 140 exchange areas. Starting from the student mobility initiated in 1999, and teacher exchanges since 2000, the opening up to student mobility studies (SMS), student placement/traineeships mobilities (SMP), teaching assignment mobilities (STA) and staff training mobilities(STT) has seen an increasing trend lately. Students benefit from the full recognition and equivalence of credits gained abroad for studies (SMS), and optionally for placement/traineeship. 

Starting with the academic year 2015-2016, our university also runs the Erasmus +  Key Action 1 (KA107) with the Partner Countries (non-EU), benefiting from the exchanges of students, professors and staff from universities outside the European Union,  such as the Republic of Moldova, South Africa, Malaysia, Egypt, from the academic year 2017 -2018, Erasmus + mobility exchanges and universities from Canada and Serbia, in addition to the above.


 
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.