Incoming students

Dear Erasmus students,

You are welcome to "Vasile Alecsandri" University of Bacau and we are glad that you have decided to choose our university.

We hope you will spend an interesting and useful study period in Bacau.

The academic calendar of our University:

  • 1st semester: 1st October – mid-February (courses and exams)
  • 2nd semester: Mid-February – 1st July (courses and exams)

The deadlines for receiving your Erasmus application forms are as follows:

  • 1st semester or full academic year: 1st July
  • 2nd semester: 1st November

You must send the application form, the accommodation form and the Learning agreement for studies/traineeship to our International Office (scanned copies, sent by e-mail, are accepted).

Description of the Romanian grading system:

Mark

ECTS grade and definition:

10 A = EXCELLENT: outstanding performance with only minor errors

9

B = VERY GOOD: above the average standard, but with some errors

7-8

C = GOOD: Generally sound work with a number of notable errors

6

D = SATISFACTORY: fair, but with significant shortcomings

5

E = SUFFICIENT: Performance meets the minimum criteria

4

F = FAIL: Some more work required before the credit can be awarded

1 - 3

FX = FAIL: Considerable further work is required

 

The language of instruction at our University is Romanian.

"Vasile Alecsandri" University of Bacau can offer accommodation in its halls of residence, but we have a limited number of rooms available for the incoming students, therefore, the places are granted on a first come, first served basis and it is important to send your applications in due time.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.