LLP - Erasmus

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Starting with January 1st, 2007, the SOCRATES Programme becomes the Lifelong Learning Programme with the following sectoral sub-programmes:

  • COMENIUS – pre-university education;
  • ERASMUS - higher education;
  • LEONARDO DA VINCI – initial and continuous vocational education and training;
  • GRUNDTVIG – adult education.

ERASMUS Programme  (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students)

The new generation of community programmes includes several types of mobilities:

  • student mobility for studies (SMS);
  • student mobility for placement (SMP);
  • teaching assignment mobility (STA);
  • staff training mobility (STT).

For more information, please visit the site of National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training (ANPCDEFP) or theEuropean Commission page.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.