The Office of International Relations and Community Programmes

The Office of International Relations and Community Programmes was founded in 1997 due to the necessity of international opening of the "Vasile Alecsandri" University of Bacau towards academic and scientific institutions worldwide, in order to relate to the globalization of cultural values and connect to the European and pan-European higher education network.

The international collaborations of "Vasile Alecsandri" University of Bacau have been developing for the last years, by establishing inter-institutional agreements with well-known universities. Most of these agreements have been signed within the European Programmes such as SOCRATES, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI, LIFELONG LEARNING, etc. The co-operation with universities from Europe, Canada and Africa involves student and academic staff exchanges, joint research projects, international conferences and symposia.

Since January 2004, "Vasile Alecsandri" University of Bacau has been an associate member of Francophone University Association (AUF), a status which enables it to participate in AUF programmes and benefit from mobilities in the French-speaking countries.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.