Contact

 "Vasile Alecsandri" University of Bacău

International Relations Office

Calea Mărășești 157, 600115 – Bacău, România

Tel/fax: +40 234 576 901

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact person for ERASMUS incoming students and staff:

Mrs. Silvia LEONTE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.