LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN, MANDATUL 2016-2020

 

 1. Prof. univ. dr. TURCU Ovidiu Leonard
 2. Lector univ. dr. ȚUȚUIANU Ion
LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE

FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE PENTRU CANDIDAŢII

LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020

 

Departamentul marketing și management

 

  1. Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile Nichifor

 

Departamentul contabilitate, audit și analiză economico-financiară

 

  1. Conf.univ.dr. Aristiţa Rotilă

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul marketing și management

 

 • Director de departament
  1. Prof. univ. dr. Eugenia HARJA
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Conf. univ. dr. Laura-Cătălina ŢIMIRAȘ
  2. Asist. univ. dr. Ciucescu Nicoleta - Retras la cererea titularului
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lector univ. dr. Andreea FERARU

 

Departamentul contabilitate, audit și analiză economico-financiară

 

 • Director de departament
  1. Prof. univ. dr. Mihai DEJU
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Doina PĂCURARI
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lector univ. dr. Aristiţa ROTILĂ
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.