University Library

bib02

The Library of „Vasile Alecsandri” University of Bacău was founded in 1961, the year of the foundation of the Pedagogical Institute of Bacău. It is a cultural academic institution with an encyclopedic character; it is continually developed, modernized, and updated in order to follow closely the major changes of the information era we are all witnessing.

As the library of the future is a virtual and specialized one, we are also following the general contemporary trend and we bear in mind the role and the functions that are incumbent with the definition of a library and that implicitely establish its place within the human knowledge system.

bib01 bib03

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.