NATIONAL PROJECTS

 

Project CNFIS-FDI-2018-0223 Efficient communication and educational counselling for integration on the labor market (CECIM)

 

The project is funded by the Institutional Development Fund, Domain 1: Increasing social equity for social inclusion and increasing access to higher education, linking educational supply with labor market demand (including career counseling and career guidance). The beneficiary of this project is "Vasile Alecsandri" University of Bacău, the implementation period being May 14 - December 14, 2018.

 

The project "Professional development and employability - the convergence of the universitywith the labor market".

 

On Monday, October 3rd, 2016, 14:00, room D215, building D, "Vasile Alecsandri" University of Bacău, there was launched the IT tool developed within the project "Professional development and employability - the convergence of the university with the labor market (DeProfAn), project CNFIS-FDI-2016-0101 obtained through national competition. The overall objective of the project is to capitalize on an IT tool at the university level in order to improve career counseling and career guidance aimed at monitoring the graduates and employers' satisfaction with the quality of the services provided by the university, the integration of graduates into the labor market, and of entrepreneurial initiatives.

 

„The Identity of Romania – Grandma, what does the ‚country’s hawk’ mean?”

 

The organizer of the event was the Department of Professional Counseling, represented by the Head of the department, Prof. Venera-Mihaela Cojocariu, PhD, together with Claudiu Ganciu, training psychoanalyst, representative of SRP, and psychologist Anca Ganciu, representative of the Enrique Pichon Riviere Association.

 

 „Managing the correlation of the education system with the labor market”

 

The partnership underlying this project consists of public and private entities with relevant experience in the field of education and the labor market, namely the National Center for Training in Statistics, the National Institute for Scientific Research in the field of Labor and Social Protection and ÖSB Consulting GmbH in Austria.

 

„Graduates and Labor Market - National Monitoring Study”

 

 National survey on labor market insertion of higher education graduates. "This is a strategic project, implemented by UEFISCDI - CNFIS in collaboration with the INCHER Institute - Kassel, Germany, and co-financed by the European Social Fund under the Operational Sectoral Program for Development of Human Resources (POS DRU), Priority Axis 2 "Correlation of Lifelong Learning with the Labor Market", Key Area of ​​Intervention 2.1 "Transition from School to Active Life", section "Learn a Job!", codePOSDRU/60/2.1/S/41750.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.