DOMESTIC PROJECTS

 

2018/2019:

 

 • “MEANINGFUL ... MEETINGS, 15th edition, “Yin Yuguo: free will or destiny?”;
 • “Job Trust presentation and selection–Training and recruitment”, 7th edition;
 • Workshop“Love between dream and reality”, 7th edition;
 • Debate “Workforce crisis”;
 • “MEANINGFUL ... MEETINGS, 14th edition “Romania 100 – Voices of time, Past – Present - Future”
 • “Job Trust –Training and recruitment”, 7th edition, November 15th, 2018;
 • Workshop “Love between dream and reality”, 6th edition;
 • Workshop -Career plan II. Preparing for a job interview;
 • Workshop“Career counselling”, 8th edition. 

 

 2017/2018

 

 • Workshop“How to grow intelligently in my career?”, June 14th, 2018, Conference CIED Bacău 2018;
 • Conference – “PERFORMED Performance and quality in education”, 8th edition;
 • „ MEANINGFUL ... MEETINGS, 13th edition,“Health and Beauty”;
 • WORKSHOP “EMOTIONAL INTELLIGENCE”, 3rd edition, “Discover your emotions, discover yourself!”;
 • Workshop “Planning personal success through guided self-analysis: practical aspects”;
 • Social-humanitarian project“Give from your heart”, 11th edition;
 • “Superprof, my teaching career”, 7th edition;
 • “Job trust-training and recruitment”, 6th edition;
 • “Leadership and womanliness”, 1st edition;
 • “Love between dream and reality”, 5th edition, (un)conventional dialogues;
 • “Together in the joy of giving”, 11th edition;
 • “MEANINGFUL … MEETINGS”, 12th edition, “People and books”;
 • Implications of career counseling and career success;
 • Job trust- training and recruitment, 5th edition;
 • Career in the 21st century. Career counseling centers in the university and on the labor market;
 • Workshop “Career plan”, 6th edition;
 • Debate under the project “Developing the capacity of the Ministry of National Education to monitor and forecast the evolution of higher education in relation to the labor market”;
 • Project “Volunteering 2017-2018”
 • Workshop “Career orientation”, 7th edition;

 

2016/2017

 

 • Conference – “PERFORMED Performance and quality in education”, 7th edition;
 • Social-humanitarian project “Give from your heart”, 10th edition;
 • WORKSHOP “EMOTIONAL INTELLIGENCE”, 2nd edition;
 • “Superprof, my teaching career”, 6th edition;
 • “MEANINGFUL … MEETINGS”, 11th edition;
 • Workshop “Career plan”, 5th edition;
 • Workshop on jobs presentation and selection – by “Job Trust -training and recruitment”
 • Workshop“Love between dream and reality”, 4th edition;
 • Social-humanitarian project “Give from your heart”, 9th edition;
 • “Together in the joy of giving”, 10th edition;
 • “MEANINGFUL … MEETINGS”, 10th edition;
 • Campaign “From your heart for one smile”;
 • Conference: Presidency of the Council of Europe – opportunities and challenges – Building competences – essential role in correlating education with the labor market demands in Romania;
 • Workshop on jobs presentation and selection – by „Job Trust - training and recruitment”;
 • “Superprof, my teaching career”: “Go forward-via College Denmark, 5th edition;
 • Workshop Career plan II. Preparing for a job interview;
 • Workshop “Career orientation”, 6th edition;
 • “The Identity of Romania – Grandma, what does the ‚country’s hawk’ mean?”
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.