Proiecte naționale

Proiectele de cercetare obţinute în competiţii naţionale, în care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este implicată, sunt următoarele:

Nr.

crt.

Facultatea/

Statutul UB

Tipul/

Competiţia

Proiectul

ID/Numar

Coordonator/

Coordonator instituţional

1

Inginerie/

UB Partener

PN II - Parteneriate in domenii prioritare

ENOTEC: Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramic cu sunet integrat (eno)

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1108

Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

2

Inginerie/

UB Coordonator

PN II - RU

Tinere Echipe

Studiul influenţei tipului de îmbinare şi a componentelor tablelor bimetalice asupra preciziei dimensionale şi de formă a pieselor realizate din aceste table prin ambutisare la rece

TE 256 -17/2010

Şef lucrări dr. ing. Aurelian Albuţ

3

Inginerie/

UB Coordonator

PN II - Idei

Factori de influenţă, modelarea fenomenelor specific şi optimizarea procesului de micro/mili ambutisare a tablelor metalice cu grosimi sub 0,2 mm

PN-II-ID-PCE-2011-3-0178

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie

4

Litere/

UB Coordonator

PN II - RU

Tinere Echipe

Inovatii curiculare pentru dezvoltarea competenţelor pedagogice ale profesorilor de limba română din aria Limbă şi comunicare prin programele de formare iniţială, acronim INOVACOM

Nr. 58/2010

Lector univ. dr. Andreia Suciu

5

Litere/

UB Coordonator

PN II -

Capacităţi, modulul III

CITPED: Inovaţii curriculare la nivelul programelor de formare a profesorilor din învăţământul primar şi preşcolar

Nr. 561/2012

Lector univ. dr. Liliana Mâţă
6 Inginerie/

UB Coordonator
PN II - Parteneriate in domenii prioritare

ECOBLIND: Tehnologii ecologice și economice pentru prelucrarea tablelor metalice folosite la realizarea blindajelor 

Nr. 297/2014

Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky
7

Ştiinţe/

UB Partener

PN II -
Capacităţi, 
Modulul III 

Classes of graphs, complexity of problems and algorithms
Nr. 1196/27.04.2012

Cooperare bilaterală România - Belarus

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu
8

Ştiinţe/

UB Partener

PN II -
Capacităţi, 
Modulul III  

Decomposition of graphs and solving discrete optimization problems
Nr. 10239/16.07.2014

Cooperare bilaterală România - Belarus

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu
9

Ştiinţe Economice/

UB Partener

PN II - 
Parteneriate in domenii prioritare
Proiectarea structurii platformei publice pentru diseminarea facilă a informaţiei de mediu la nivelul întregii societăţi
Nr. 92127/2008
Prof. univ. dr. Eugenia Harja
10

Ştiinţe/

UB Coordonator

 PN II - 

Idei

MODECOMP: Model operaţional de dezvoltare a competenţelor profesionale la profesorii debutanţi
Nr. 834/2009
Conf. univ. dr. Constanţa Dumitriu
11

Ştiinţe/

UB Partener

PN II - 

Idei

Dezvoltarea competenţei metacognitive la studenţii din anul I

Nr. 3415/2106/2008
Conf. univ. dr. Constanţa Dumitriu
12 Ştiinţe Economice/

UB Partener
PN II - 
Parteneriate in domenii prioritare
Cercetarea şi dezvoltarea unei platforme interactive, multidisciplinare şi complexe pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketing prin interconectarea mediului universitar cu piaţa muncii din România, în contextul dezvoltării durabile

Nr. 92-103.4/2008
Prof. univ. dr. Gheorghe Epuran
13 Inginerie/

UB Partener
PN II - 
Parteneriate in domenii prioritare
SHARS: Sisteme hidraulice adaptive cu reglare secundară utilizate în scopul creşterii eficienţei energetice la consumatori industriali
Nr. 22111/2008 
Prof. univ. dr. Gheorghe Stan

În colaborare cu diferiţi agenţi economici din judeţul Bacău şi din judeţele învecinate, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a realizat, de-a lungul timpului, importante proiecte de cercetare ştiinţifică. Principalele proiecte de acest gen, aflate în prezent în derulare, sunt următoarele:

2011

Nr. contr./ 2011

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Studiu privind realizarea modelului matematic pentru bilanțul termic al unei instalații de uscare a celulozei, inclusiv al centralei termice conexe acesteia Șef lucrări dr. ing. Grigore Roxana

Societatea Comercială ELNET INSTAL S.R.L. Bucureşti

2

Studii și cercetări privind verificarea deformațiilor mecanice la Strungul Carusel VLO 60 (proiect WMW Bacău) Prof. univ. dr. ing. Zichil Valentin

S.C. WORLD MACHINERY WORKS S.A. Bacău

3

Studiu privind determinarea nivelului vibrațiilor produse în procesul de spălare și sortare a agregatelor minerale amplasată în zona satului Dospinești, comuna Buhoci, județul Bacău Prof. univ. dr. ing. Zichil Valentin

S.C. VARGAS SRL Bacău

4

Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului a construirii unui hotel de 4 stele și racord utilități, sat Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin

Societatea Comercială ROSIM PROD S.R.L. Piatra Neamț

5

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Valea Nucului – Potoceni de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. Conferic S.R.L. Buzău

6

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Potoceni – Mărăcineni de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. SOMACO GRUP S.R.L. București, P.L. Buzău
7

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod CFR Vadu-Pașii – Scurtești de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel

S.C. GECOTRANS S.R.L. Buzău

8

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod rutier Mărăcineni – Pod CFR Vadu-Pașii de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. Baum Construct S.R.L. Buzău

9

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Vadu-Pașii – Dâmbroca de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. ROMCONSTRUCT A.G. S.R.L. Buzău

10

Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Stâncești – Dâmbroca de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. Concivia S.A. Brăila
11

Stresul indus de factorii de mediu la atleţii de performanţă. Concluzii privind managementul profilaxiei secundare şi terţiare Conf. univ. dr. Culea Cătălina

Policlinica „Medical Top Dr.
Sorin Boană” Bacău


12

Modificare caiet de sarcini – Sistem de centralizare și transmisii date de monitorizare, protecții și teleconducere din stațiile modernizate ale ST Bacău

Prof. univ. dr. Hazi Gheorghe

S.C. ʺSmartʺ S.A. București, sucursala Bacău


2012

Nr. contr./ 2012

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Inventariere ihtiofaună pe tronsonul Nehoiu – Pârscov de pe râul Buzău Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. SOCERAM S.A. București

2

Asistență tehnică pentru configurarea și utilizarea aparatului numeric de măsură APLUS, proiectarea instalației de încercare a motoarelor de 6 kV, efectuarea de măsurători și analize speciale privind calitatea produselor realizate Prof. univ. dr. Hazi Gheorghe

S.C. ELECTRO STANDARD SRL Bacău

3

Inventariere ihtiofaună pe sectorul Cosmești de pe râul Siret Conf. univ. dr. Ureche Dorel PFA. PANTILIMON TEODOR GEORGE, Focșani
4

Inventariere ihtiofaună pe sectorul Movileni de pe râul Siret Conf. univ. dr. Ureche Dorel S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. Tecuci
5

Contract de cercetare industrială

Șef lucr. dr. ing. Moșneguțu Emilian SC ROMCHIM PROTECT SA Filipești, Bacău
6

Studii privind vehiculele cu autosustentație pentru monitorizarea mediului înconjurător Prof. univ. dr. ing. Florescu Iulian S.C. ELMET INTERNATIONAL S.R.L.

2013

Nr. contr./ 2013

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări privind completarea ghidului de management al pacientului postAVC. Recuperarea și reabilitarea pacientului postAVC prin kinetoterapie și/sau terapie ocupațională în programul multidisciplinar de management al pacientului postAVC. Conf. univ. dr. Culea Cătălina

Policlinica ”Medical Top Dr. Sorin Boană” Bacău

2

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Prof. univ. dr. Brabie Gheorghe S.C. SPECTROMAS SRL București

3

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 3, 4 și 5 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Conf. univ. dr. Chiriță Bogdan

S.C. SPECTROMAS SRL București

4

Cercetări privind stabilirea celor mai bune soluții pentru fertirigare în pomicultură, prin utilizarea stimulatorului de creștere ASFAC-BC 0-4 și determinarea acțiunilor nutriționale, biostimulente și fiziologice ale acestuia Prof. univ. dr. Rați Ioan Viorel

S.C. ROMCHIM PROTECT SA Bacău

5

Număr nealocat6

Sistem informatic în domeniul energetic

Prof. univ. dr. Culea George S.C. GENERAL ELECTRIC SRL Bacău
7

Realizarea unui ”Manual de programare general pentru mașinile unelte cu comandă numerică”

Prof. univ. dr. Stan Gheorghe S.C. AEROSTAR S.A. Bacău

8

Servicii specializate pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială – dispozitiv pentru solubilizarea în flux pentru ALMERA INTERNATIONAL SRL Prof. univ. dr. Stan Gheorghe

ALMERA INTERNATIONAL SRL din Galați

9

Servicii specializate pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială – procedeu și linie industrial pentru fabricarea coprecipitatului proteic pentru ALMERA INTERNATIONAL SRL Prof. univ. dr. Stan Gheorghe

ALMERA INTERNATIONAL SRL din Galați

10

Contract de servicii de consultanță în domeniul inovării

Prof. univ. dr. Nedeff Valentin S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. Bacău
11

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 6,7 si 8 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Dr. ing. Tampu Cătălin

S.C. SPECTROMAS SRL București

12

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 10 si 11 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Dr. ing. Herghelegiu Eugen S.C. SPECTROMAS SRL București

13

Servicii elaborare studii științifice pentru ROSPA0049, ROSCI0391, ROSCI0255 + Rezervația Naturală Turbăria Dersca (cod național 2227) Conf. univ. dr. Ureche Dorel

S.C. CORPOREX S.R.L.-D. Iași

14

Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului a activităților de la S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Șef lucr. dr. ing. Panainte Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău
15

Studii și cercetări privind managementul deșeurilor la S.C. TERMA S.R.L. Șef lucr. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. TERMA S.R.L. Bacău

16

Studii și cercetări privind managementul deșeurilor la S.C. COMSERVICE COMPANY S.R.L. Șef lucr. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. COMSERVICE COMPANY S.R.L. Bacău
17

Studii și cercetări privind managementul deșeurilor la S.C. SIGMA SECURITY GROUP S.R.L. Șef lucr. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. SIGMA SECURITY GROUP S.R.L. Bacău
 
2014

Nr. contr./ 2014

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 12 și 13 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. SPECTROMAS SRL București

2

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 14 și 15 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Prof. univ. dr. Brabie Gheorghe

S.C. SPECTROMAS SRL București

3

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 16 și 17 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Conf. univ. dr. Chiriță Bogdan

S.C. SPECTROMAS SRL București

4

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 18 și 19 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. Tâmpu Cătălin

S.C. SPECTROMAS SRL București

5

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 20 si 21 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. Herghelegiu Eugen

S.C. SPECTROMAS SRL București

6

Raport științific privind ihtiofauna din pâraiele Uz, Bărzăuța și Bașca conform studiilor și cercetărilor existente la data de 31.12.2013 Conf. univ. dr. Ureche Dorel

S.C. AGENDA 21-G S.R.L. Bacău

7

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 22 si 23 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. SPECTROMAS SRL București

8

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 24 si 25 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Prof. univ. dr. Brabie Gheorghe

S.C. SPECTROMAS SRL București

9

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 26 si 27 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Conf. univ. dr. Chiriță Bogdan

S.C. SPECTROMAS SRL București

10

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 28 si 29 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. Tâmpu Cătălin

S.C. SPECTROMAS SRL București

11

Cercetări privind stabilirea celor mai bune soluții pentru fertirigare în pomicultură, prin utilizarea stimulatorului de creștere ASFAC-BC 0-4 și determinarea influenței acestuia asupra producției de fructe la speciile: măr, cireș, vișin și prun Prof. univ. dr. Rați Ioan Viorel

S.C. ROMCHIM PROTECT SA Bacău

12

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 30 si 31 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. Herghelegiu Eugen

S.C. SPECTROMAS SRL București

13

Studii și cercetări privind îmbunătățirea acusticii în săli cu activități didactice Ing. Nedeff Florin Marian

S.C. NITECH S.R.L. București

14

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 32 si 33 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Asist. univ. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. SPECTROMAS SRL București

15

Analiza tensiunilor reziduale din piesele turnate reperele 34 si 35 la S.C. LUFKIN Industries SRL Ploiești Prof. univ. dr. Brabie Gheorghe

S.C. SPECTROMAS SRL București

16

Studii privind disiparea energiei în conducte sub presiune Prof. univ. dr. ing. Florescu Iulian S.C. CUSBAC S.A. Bacău

17

Studii și cercetări privind epurarea apelor uzate și a nămolurilor de epurare Asist. univ. dr. ing. Bârsan Narcis S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L., Bacău
18

Studii și cercetări privind măsurarea parametrilor acustici ai unei încăperi Ing. Nedeff Florin Marian S.C. NITECH S.R.L. București

19

Stresul indus de factorii de mediu la vârsta a III-a. Concluzii privind managementul prehensiunii pe baza celor 30 de variabile mecanice și a modificării cineticii la bolnavii cu afecțiuni de etiologie metabolică și / sau nervoasă și diagnostic de boală reumatismală Conf. univ. dr. Culea Cătălina Mihaela

S.C. Cabinet Medical Boană S.R.L., Bacău

20

Raport științific privind ihtiofauna din pâraiele Uz și Bărzăuța conform studiilor și cercetărilor efectuate în anul 2014 Conf. univ. dr. Ureche Dorel

S.C. Agenda 21-G S.R.L., Bacău

21

Stresul indus de factorii de mediu la sportivii de performanță. ECG modificat la sportivii de performanță: Wolff-Parkinson-White și sdr. QT lung Conf. univ. dr. Culea Cătălina Mihaela

Policlinica ”Dr. Dan Chelariu”, Bacău

22

Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0229 Siriu Lector univ. dr. Ureche Camelia S.C. ALMA GROUP RESEARCH SRL

 

2015

Nr. contr./ 2015

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Studiu privind identificarea nevoilor de resurse umane necesare industriei din zona Bacăului. Profilul ideal al noului angajat dintr-o companie cu specific mecanic Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol

S.C. ARHIBAC S.R.L. Gârleni

2

Studii și cercetări privind managementul deșeurilor la S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A. BACĂU Conf. univ. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A. BACĂU
3

Studii și cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului la S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A. BACĂU

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A. BACĂU

4

Studii și cercetări privind epurarea apelor uzate cu specific petrolier

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

5

Asistență tehnică pentru întocmire Audit termoenergetic complex pe conturul general al S.C. DEDEMAN S.R.L., respectiv 46 de locații la nivel național Ș. l. dr. ing. Grigore Roxana Margareta

S.C. TOTAL ENERGY SOLUTIONS S.R.L. Iași

6

Studii și cercetări privind tratarea nămolurilor de epurare folosind floculanți organici Conf. univ. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău
7

Servicii specializate pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială a instalației de standardizare a uleiurilor vegetale Prof. univ. dr. ing. Bibire Luminița

S.C. VEGACOM PROD S.R.L. Dărmănești

8

Studii și cercetări cu privire la posibilitățile de tratare chimică a apelor uzate

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

9

Cercetări industriale cu privire la folosirea floculanților organici pentru epurarea apelor uzate industriale cu specific petrolier Conf. univ. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

10

Raport teste de performanță ale ansamblului pompa centrifugală – motor-convertizor frecvența tr. II CET Chimiei Bacău; procedură pentru testele de performanță ale electropompelor de termoficare din cadrul CET Chimiei Bacău Ș. l. dr. ing. Grigore Roxana Margareta

S.C. Energofor S.R.L. Bacău

11

Servicii de consultanță în vederea întocmirii documentației de brevetare a unei invenții privind tehnologia de obținere a produeselor lactate probiotice fortifiate cu concentrate proteice din zer și zară obținute prin ultrafiltrare Prof. univ. dr. Nedeff Valentin

ALMERA INTERNATIONAL SRL din GALATI

12

Cercetări privind tratarea nămolurilor Conf. univ. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău
13

Studii și cercetări în cadrul tematicii FOTOVOLTAIC-MEDIU_Proiecte.

1. Optimizarea transferului de energie electrică cu sisteme bazate pe utilizarea radiației solare pentru îmbunătățirea performanței consumatorilor sensibili
Prof. univ. dr. ing. Stamate Marius

SC OMEGA BC COMMUNICATIONS SRL Bacău

14

Cercetări privind plicarea procesului de coagulare si floculare in epurarea apelor uzate

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

15

Studiu de impact privind apele subterane la cele doua puturi de foraj aflate pe amplasamentul SC STEMAR SA Vaslui Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela SC STEMAR SA Vaslui

16

Studii cu privire la epurarea chimică a apelor uzate rezultate din industria textilă

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

17

Studiu privind determinarea noxelor profesionale specifice locului de muncă din cadrul SC NADENKA SRL, punct de lucru str. 9 mai, Bacău Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela SC NADENKA SRL

18

Cercetări cu privire la epurarea chimică a apelor uzate rezultate industrial Conf. univ. dr. ing. Moșneguțu Emilian S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău
19

Studii cu privire la epurarea apelor uzate rezultate din industria petrolieră

Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău


pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.