Proiecte internaționale

Proiectele internaţionale pe care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău le-a derulat sau în careeste implicată, în calitate de instituţie coordonatoare sau parteneră, sunt următoarele:

 

Système multi- sources de petite puissance pour l'alimentation d’un site isolé
Finanţator: AUF
ID proiect: 3/3.1/AUF-RO
Perioada: 2016-2017
Coordonator instituţional:Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINȚI
 
DiDeSu: Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2015-1-CY01-KA201-011845
Perioada: 2015-2017
Coordonator instituţional: Lector univ. dr. Liliana Mâţă
 
COST Action IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network
Finanţator: COST
ID proiect: ISCH IS1408
Perioada: 2015-2019
Reprezentanţi: Prof. univ. dr. Elena Nechita, Conf. univ. dr. Cerasela Crişan
 
COST Action IS1402: Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective
Finanţator: COST
ID proiect: ISCH IS1402
Perioada: 2014-2018
Reprezentanţi: Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Conf. univ. dr. Brânduşa Amălăncei
 
BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society
Finanţator:Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru Parteneriate şi Experţi
ID proiect: PF10
Perioada: 2013-2016
Coordonator: Prof. univ. dr. Elena Nechita
 
In2Rural: Innovative Practices in Renewable Energies to Improve Rural Employability
Finanţator: Erasmus+, IP
ID proiect: 2014-1-ES01-KA203-004740
Perioada: 2014-2015
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
 
IT-FOREST: Innovative Training in Forest Biomass for Sustainable Rural Development
Finanţator: Erasmus+, IP
ID proiect: 2013-1-ES1-ERA10-0033/2013
Perioada: 2013-2014
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
 
Be-Epart: Be European Parliament Part
Finanţator: LLP,Grundvig Learning Partnerships
ID proiect: 2013-1-IT2-GRU06-51835 3 BE EUROPEAN PARLIAMENT
Perioada: 2013-2015
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa
 
ReSAurSe: Reveiwing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe
Finanţator: CE,DG Justice and home affairs prevention of and fight against crime
ID proiect: HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003932
Perioada: 2013-2014
Coordonator instituţional: Lector univ. dr. Luminiţa Drugă
 
Towards 100% RES rural communities: RES-Communities
Finanţator: Intelligent Energy Europe
ID proiect: IEE/11/014/SI2.616363/2012
Perioada: 2012-2014
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
 
RURENER – Network of small RURal communities for ENERgetic-neutrality
Finanţator: Intelligent Energy Europe
ID proiect: IEE/07/547/SI2.499065/2008
Perioada: 2008-2012
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
 
Plurilingualism – Language Autobiographies (PLURI-LA)
Finanţator: LLP,Grundvig Learning Partnerships
ID proiect: 2012-1-FR1-GRU06-35650 3
Perioada: 2012-2014
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Elena Bonta
 
FooDrinks – Quality Food & Drinks European Training Plan
Finanţator: LLP, Leonardo da Vinci
ID proiect: LLP-LdV/PAR/2011/RO/100
Perioada: 2011-2013
Coordonator: Prof. univ. dr. Valentin Nedeff
 
Promoting Green Products: GREEN-PRO
Finanţator: LIFE+
ID proiect: LIFE+08/INF/RO/000507
Perioada: 2010-2013
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
 
MODEGOV - Nouveaux enjeux, nouvelles organisations pour les Facultes des Sciences et Techniques du Maroc
Finanţator: TEMPUS
ID proiect: 144787
Perioada: 2010-2013
Coordonator: Prof. univ. dr. Carol Schnakovszky
 
Articulated robot with independent 3D-motion for precise positioning operations
Finanţator: FP7 MANUNET
ID proiect: 7-061/2012
Perioada: 2012-2014
Coordonator instituţional: Prof. univ. dr. Gheorghe Stan
 
Systeme photovoltaïque eolien de production de l’energie electrique
Finanţator: AUF
ID proiect: 63/2010
Perioada: 2010-2012
Coordonator instituţional: Prof. univ. dr. Petru Livinţi
 
KALECO: Kaleidoscope: Langues en couleurs
Finanţator: LLP KA2, Multilateral projects
ID proiect: 143452-LLP-1-2008-IT-KA2-KA2MP
Perioada: 2008-2011
Coordonator instituţional: Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea
 
Urbs Health Network for Building Healthy Communities
Finanţator: URBACT
Perioada: 2008-2011
Coordonator instituţional: Prof. univ. dr. Tatiana Dobrescu
 
Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della meccanica
Finanţator: LLP - Transfer of inovation
ID proiect: LLP-LDV-TOI-09-IT-0487
Perioada: 2008-2011
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa
 
EUROPE DIRECT
Finanţator: CE - Reprezentanţa CE în România
ID proiect: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Perioada: 2008-2012, 2013-2017
Coordonator: Prof. univ. dr. Doina Cmeciu
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.