Proiecte internaționale

Proiectele internaţionale pe care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău le-a derulat sau în care este implicată, în calitate de instituţie coordonatoare sau parteneră, sunt următoarele:

Titlu proiect: DiDeSu: Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success
Finanţator:  Erasmus+, KA2
ID proiect:   2015-1-CY01-KA201-011845
Perioada:  2015-2017
Coordonator instituţional: Lector univ. dr. Liliana Mâţă
Titlu proiect: COST Action IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network 
Finanţator: COST
ID proiect:  ISCH IS1408
Perioada: 2015-2019
Reprezentanţi:  Prof. univ. dr. Elena Nechita, Conf. univ. dr. Cerasela Crişan
Titlu proiect: COST Action IS1402: Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective 
Finanţator: COST
ID proiect: ISCH IS1402
Perioada: 2014-2018
Reprezentanţi:  Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Conf. univ. dr. Brânduşa Amălăncei
Titlu proiect:   BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society
Finanţator: Programul de Cooperare Elveţiano-Român,  Fondul pentru Parteneriate şi Experţi
ID proiect: PF10
Perioada: 2013-2016
Coordonator:  Prof. univ. dr. Elena Nechita
Titlu proiect: In2Rural: Innovative Practices in Renewable Energies to Improve Rural Employability  
Finanţator:   Erasmus+, IP
ID proiect:  2014-1-ES01-KA203-004740
Perioada: 2014-2015
Coordonator instituţional:   Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
Titlu proiect: IT-FOREST: Innovative Training in Forest Biomass for Sustainable Rural Development
Finanţator:   Erasmus+, IP
ID proiect:  2013-1-ES1-ERA10-0033/2013
Perioada: 2013-2014
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
Titlu proiect:  Be-Epart: Be European Parliament Part
Finanţator: LLP, Grundvig Learning Partnerships
ID proiect:  2013-1-IT2-GRU06-51835 3 BE EUROPEAN PARLIAMENT 
Perioada: 2013-2015
Coordonator instituţional: Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa
Titlu proiect: ReSAurSe: Reveiwing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe 
Finanţator: CE, DG Justice and home affairs prevention of and fight against crime
ID proiect:  HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003932
Perioada: 2013-2014
Coordonator instituţional:  Lector univ. dr. Luminiţa Drugă
Titlu proiect: Towards 100% RES rural communities: RES-Communities
Finanţator: Intelligent Energy Europe
ID proiect:  IEE/11/014/SI2.616363/2012
Perioada: 2012-2014
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
Titlu proiect: RURENER – Network of small RURal communities for ENERgetic-neutrality
Finanţator:  Intelligent Energy Europe
ID proiect:  IEE/07/547/SI2.499065/2008
Perioada: 2008-2012
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu
Titlu proiect: Plurilingualism – Language Autobiographies (PLURI-LA)
Finanţator:  LLP, Grundvig Learning Partnerships
ID proiect:  2012-1-FR1-GRU06-35650 3
Perioada: 2012-2014
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Elena Bonta
Titlu proiect:  FooDrinks – Quality Food & Drinks European Training Plan
Finanţator:  LLP, Leonardo da Vinci
ID proiect:  LLP-LdV/PAR/2011/RO/100
Perioada: 2011-2013
Coordonator: Prof. univ. dr. Valentin Nedeff
Titlu proiect: Promoting Green Products: GREEN-PRO
Finanţator: LIFE+
ID proiect: LIFE+08/INF/RO/000507
Perioada: 2010-2013
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Liliana Topliceanu 
Titlu proiect: MODEGOV - Nouveaux enjeux, nouvelles organisations pour les Facultes des Sciences et Techniques du Maroc
Finanţator:  TEMPUS
ID proiect:  144787
Perioada:  2010-2013
Coordonator:  Prof. univ. dr. Carol Schnakovszky
Titlu proiect: Articulated robot with independent 3D-motion for precise positioning operations
Finanţator: FP7 MANUNET
ID proiect:  7-061/2012
Perioada:  2012-2014
Coordonator instituţional:  Prof. univ. dr. Gheorghe Stan
Titlu proiect: Systeme photovoltaïque eolien de production de l’energie electrique
Finanţator: AUF
ID proiect:  63/2010 
Perioada: 2010-2012
Coordonator instituţional:  Prof. univ. dr. Petru Livinţi
Titlu proiect: KALECO: Kaleidoscope: Langues en couleurs
Finanţator: LLP KA2, Multilateral projects
ID proiect:  143452-LLP-1-2008-IT-KA2-KA2MP
Perioada: 2008-2011
Coordonator instituţional:  Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea
Titlu proiect: Urbs Health Network for Building Healthy Communities
Finanţator: URBACT
Perioada:  2008-2011
Coordonator instituţional: Prof. univ. dr. Tatiana Dobrescu
Titlu proiect: Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della meccanica
Finanţator: LLP - Transfer of inovation
ID proiect:  LLP-LDV-TOI-09-IT-0487
Perioada:  2008-2011
Coordonator instituţional:  Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa
Titlu proiect: EUROPE DIRECT
Finanţator:  CE - Reprezentanţa CE în România
ID proiect:  COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Perioada:  2008-2012, 2013-2017
Coordonator: Prof. univ. dr. Doina Cmeciu
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.