Proiecte din fonduri structurale

În prezent, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău participă la derularea următoarelor proiecte din fonduri structurale:


(FDI 2018)
Nr.
crt.
Statutul UBc
Facultatea
Tipul proiectului/ PerioadaTitlul proiectului
ID/Alte date
Coordonator/
Coordonator instituţional
1

UBc Coordonator/

Facultatea de Inginerie

POCU
2018-2020

Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară

POCU/90/6/19/108612

Partener: SC Barleta SRL Bacău

Conf. univ. dr. Lăcrămioara RUSU

2

UBc Partener/

Facultatea de Inginerie

Programul ROSE - Schema de granturi necompetitive pentru universităţi
2017-2020

Ingineria o carieră pentru viitor ING UP

ROSE 73/SGU/NC/I

Proiect implementat de MEN (finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Prof. univ. dr. ing. Valentin ZICHIL

3

UBc Coordonator/

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2018)

Comunicare eficientă şi consiliere educaţională în vederea integrării pe piaţa muncii (CECIM)

CNFIS-FDI2018-0223

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU

4

UBc Coordonator/

Şcoala de Studii Doctorale

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2017)

Internaţionalizarea studiilor universitare de doctorat şi masterat – suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare InterSUD

CNFIS-FDI2017-0151

Prof.univ.dr.
Adriana FÎNARU

5

UBc Coordonator/

Departamentul de Consiliere Profesională

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2016)

Dezvoltare profesională şi anagajabilitate-convergenţa universităţii cu piaţa muncii (DeProfAn)

CNFIS-FDI2016-0283

Prof.univ.dr.
Venera-Mihaela COJOCARIU

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.