.

   MULȚIMI

    Autori: Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

    Nr. pag.: 279

    Format: B5, alb-negru

    Anul apariției: 2018

    ISBN 978-606-527-616-1

 


    MATRICE. DETERMINANȚI 

    Autori: Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

    Nr. pag.: 626

    Format: B5, alb-negru

    Anul apariției: 2018

    ISBN 978-606-527-615-4

  


 

    FUNCȚII

    Autori: Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

    Nr. pag.: 516

    Format: B5, alb-negru

    Anul apariției: 2018

    ISBN 978-606-527-614-7


 

PROBLEME DE OPTIMIZARE COMBINATORIALǍ ȊN CLASE PARTICULARE DE GRAFURI ȘI APLICAȚII

Autor: Mihai TALMACIU

Nr. pag.: 123

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-592-8


STRUCTURI ALGEBRICE ÎN EXAMENE

Autori: Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Nr. pag.: 658

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-580-5 

 


CONICE 

Autori: Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Nr. pag.: 303

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-579-9 

 


MATEMATICI SUPERIOARE. CULEGERE DE PROBLEME

Autori: Elena Roxana ARDELEANU, Otilia LUNGU

Nr. pag.: 370

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-571-3 

 


 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.