SURSE REGENERABILE PENTRU CLĂDIRI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Roxana Margareta GRIGORE, Sorin Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 79

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-634-5


TEHNOLOGIA PANIFICAȚIEI. NOTE DE CURS

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 227

Format: B5, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-633-8


ENGLISH FOR IT ENGINEERING STUDENTS

Autor: Gabriela ANDRIOAI

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-631-4

 


 REZOLVAREA DE PROBLEME UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE CU SIEMENS NX NASTRAN

 Autori: Valentin ZICHIL, Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 167

Format: A4, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-620-8

 


GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ PENTRU UZUL STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Autori: Luminița BIBIRE (coord.), Adriana VRABIE, Luminița BOCA, Liliana PUIU

Nr. pag.: 129 

Format: B5, color 

Anul apariției: 2018 

ISBN 978-606-527-619-2.


TEHNOLOGIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI

Autori: Ana-Maria GEORGESCU, Vasilica Alisa ARUȘ 

Nr. pag.: 112

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-618-5

 


PRINCIPII ȘI METODE DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Autori: Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 62 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-609-3 


APARATE PENTRU INDUSTRIE DE PROCES: SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Autori: Luminița BIBIRE (Coord.), Narcis BÂRSAN

Nr. pag.: 403

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-608-6.


MECANISME 1 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 223

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-606-2 


MECANISME 2 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 265

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-607-9

 


CHIMIE PENTRU INGINERI: NOTE DE CURS

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria ROȘU

Nr. pag.: 235

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-603-1


STUDIUL RELAȚIEI STRUCTURĂ-ACTIVITATE BIOLOGICĂ. DRUG DESIGN

Autor: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 96

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-577-5 

 


HIDRONICĂ ȘI PNEUTRONICĂ

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 180

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-569-0 

 


ÎNDRUMAR DE PROIECTARE CAD / CAE / CAM A SISTEMELOR MECANICE INDUSTRIALE – STUDIU DE CAZ

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 137

Format: A4, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-562-1

 


PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI SEMINAR

Autori: Gabriela MUNTIANU, Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 174

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-559-1


ACȚIONĂRI HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI APLICAȚII PRACTICE

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-558-4


  

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.