TABLE METALICE SUDATE PENTRU COMPONENTELE AMBUTISATE LA RECE

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 206

Format: B5, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-630-7

 


 NANOMATÉRIAUX CÉRAMIQUES PERFORMANTS UTILISÉS POUR LA RÉTENTION DES POLLUANTS   INDUSTRIELS

Autori: Ana-Maria GEORGESCU, Françoise NARDOU, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 288

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-617-8

 


PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA AERULUI ȘI A ALTOR COMPUȘI GAZOȘI - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU 

Nr. pag.: 142

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-593-5; 978-606-527-594-2


 PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA CALITĂȚII APELOR ȘI A ALTOR COMPUȘI LICHIZI - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 147

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-588-1; 978-606-527-589-8


PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE - Vol. 2

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 147

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-583-6


PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 126

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-582-9


CHIMIA MEDIULUI

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 197

Format: B5, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-563-8

 


SYNTHÈSE D’AMIDONS MODIFIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS D’OXYDATION DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Autor: Ana-Maria ROȘU

Nr. pag.: 144

Format: B5, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-561-4


TRAINING NEEDS IN RENEWABLE ENERGIES FOR LOCAL DEVELOPMENT. STUDY OF PROSPECTIVE AND TRAINING NEEDS OF RENEWABLE ENERGIES MARKET FOR LOCAL DEVELOPMENT

Coordonatori: Leonor HERNÁNDEZ, Joan Raül BURRIEL, Zoltán BUJDOSÓ, Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 171

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-538-6


 INSTRUCȚIUNI TEHNOLOGICE DE FABRICARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE

Autori: Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 76

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-1833-95-8 

  


TEHNOLOGII ȘI PRODUSE ALIMENTARE ECOLOGICE DE MORĂRIT, PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE

Autori: Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 344

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-1833-04-0


MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI - Vol. 2

Autori: Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 376

Format: B5, color

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-469-3, 978-606-527-471-6 


PREPARAREA, CARACTERIZAREA ŞI TESTAREA ARGILELOR MODIFICATE CHIMIC CU APLICAŢII ÎN TRATAREA APELOR POLUATE

Autori: Nicoleta PLATON, Ilie SIMINICEANU

Nr. pag.: 181

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-405-1


PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 120

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-973-8392-99-1

 


TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 236

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-515-7 

 


TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR. APLICAȚII 

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 286

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-514-0

 


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. APLICAȚII 

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 202

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-513-3 


ANALIZA MATERIILOR PRIME ȘI PRODUSELOR FINITE DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (INDUSTRIA ULEIULUI ȘI INDUSTRIA ZAHĂRULUI)

Autori: Mihai LEONTE (coord.), Karla Simona BEJENARU, Irina MARIN

Nr. pag.: 116

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-502-7 


BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECȚIA MEDIULUI. METODE DE INVESTIGARE

Autori: Lăcrămioara RUSU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 196

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015 

ISBN 978-606-527-484-6


SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE. AUDIT

Autori: Crina RADU, Ion CRISTEA, Eugen HEGHELEGIU, Cătălin TÂMPU

Nr. pag.: 145

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-483-9


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 1 - TEHNOLOGIA ŞI PROPRIETĂŢILE FIRELOR PENTRU TRICOTAJE 

Autori: Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Nr. pag.: 290

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-473-0


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 2 - FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE PENTRU TEXTILE AVANSATE 

Autori: Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Nr. pag.: 166

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-474-7 


MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI. VOL. 1 

Autori: Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 298

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-469-3; 978-606-527-470-9 


TEHNOLOGII ȘI PRODUSE DE PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE, BISCUIȚI ȘI PASTE FÂINOASE FĂRĂ E-URI ȘI FĂRĂ AMELIORATORI

Autori: Mihai LEONTE, Alina Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 394

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-452-5 


PROCESUL DE FERMENTARE LACTICĂ. CINETICĂ, MODIFICATORI CINETICI ŞI PROCEDEE DE INTENSIFICARE

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ, Gheorghița JINESCU

Nr. pag.: 254

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-395-5


FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA ECHIPAMENTELOR DE PROCES

Autori: Luminița BIBIRE, Dumitru-Cristinel NADABAICĂ

Nr. pag.: 253

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-385-6

 


DIN ISTORIA AUTOMATICII ÎN ROMÂNIA

Autori: Costică NITU

Nr. pag.: 73

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-383-2

 


KINSHASA. DECHARGES D’ORDURES ET ORGANISATION DE L’ESPACE

Autori: Holy HOLENU MANGENDA

Nr. pag.: 167

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-371-9

 


POTABILIZAREA APELOR. PROCEDEE ŞI TEHNICI DE FILTRARE

Autori: Oana ȚÎRȚOACĂ (IRIMIA), Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Valentin NEDEFF (coord.)

Nr. pag.: 157

Format: B5, color

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-355-9

 


REDUCEREA POLUĂRII FONICE ÎN MEDIUL INDUSTRIAL

Autori: Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Florin NEDEFF, Valentin NEDEFF (Coord.)

Nr. pag.: 269

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-354-2

 


MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Autori: Liliana Rozemarie MANEA

Nr. pag.: 155

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-307-8

 


ANALIZĂ MANAGERIALĂ

Autor: Gheorghe SIMIONESCU

Nr. pag.: 124 

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-273-6


HIDRONICĂ ȘI PNEUTRONICĂ

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 180

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-265-1 


EPURAREA APELOR UZATE ÎN STAŢII DE EPURARE DE CAPACITATE MICĂ

Autori: Valetin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 222

Format: B5, color

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-213-2  


ŞTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR. MATERIALE METALICE

Autor: Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 238

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-214-9  


TRANSMITEREA CĂLDURII ȘI SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

Autori: Radu CĂLIMAN, Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 269

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-215-6   


TEHNOLOGII PENTRU DEPOLUAREA SOLULUI

Autori: Valetin NEDEFF (coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 214

Format: B5, color

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-218-7   


PROIECTUL BRAIN - REZULTATE OBȚINUTE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU - FEBRUARIE 2011

Editor: Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 166

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-111-1 


RISC INDUSTRIAL. EVALUARE, POLITICI ȘI STRATEGII 

Autori: Luminița BIBIRE, Adrian GHENADI 

Nr. pag.: 180

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-973-1833-0-92-7 


MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

Autori: Adrian GHENADI, Luminița BIBIRE 

Nr. pag.: 230

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-973-1833-0-93-4  


 


 


 


 

ELECTROLUMINISCENȚA SEMICONDUCTORILOR. APLICAȚII 


 


 


 


 


 


 


 


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal