METODICA PREDĂRII HANDBALULUI ÎN GIMNAZIU

Autor: Alexandru ACSINTE

Nr. pag.: 98

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-481-5

 


 

METODE DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Autor: Radu ABABEI

Nr. pag.: 100 

Format: B5, alb-negru   

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-621-5

 


 

DOPAJUL ÎN SPORT. PREVENIRE ȘI COMBATERE 

Autor: Nicolae OCHIANĂ 

Nr. pag.: 94  

Format: A4, color 

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-622-2 

 


 

FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS

Autor: Camelia ȘLICARU

Nr. pag.: 85

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-591-1 


TEORIA ȘI PRACTIA TENISULUI ȘI TENISULUI DE MASĂ

Autor: Nicolae OCHIANĂ

Nr. pag.: 105

Format: A4, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-565-2

 


 

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.