Strategia cercetării

În raport cu misiunea asumată a universităţii, planul strategic instituţional vizează două direcţii majore:

  • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în scopul integrării acesteia la nivel naţional şi internaţional.
  • Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate.

 Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost stabilite următoarele măsuri:

  • Valorificarea eficientă şi optimă a rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică.
  • Intensificarea activităţilor de integrare în programele naţionale şi europene de cercetare ştiinţifică.
  • Dezvoltarea centrelor şi a laboratoarelor de cercetare şi integrarea acestora în sistemul naţional şi internaţional.
  • Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
  • Planificarea, evaluarea şi recompensarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.
  • Dezvoltarea colaborărilor interne cu parteneri din mediul socio–economic şi cultural.
  • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri din străinătate.

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.