Rezultatele cercetării sunt evidenţiate, la nivelul facultăţilor, în rapoartele anuale privind activitatea de cercetare:

  • Facultatea de Inginerie: 2016, 2017, 2018

  • Facultatea de Litere: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe Economice: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii: 2016, 2017, 2018 

Publicaţii ISI

Lista lucrărilor publicate în reviste cotate sau indexate ISI: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Lista lucrărilor publicate în proceedings indexate ISI şi recenzii ISI: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.