Organizarea cercetării

 

Activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău se realizează, în fiecare an, pe baza unor planuri de cercetare dezvoltate la începutul anului calendaristic la nivel de: departament, facultate şi centre de cercetare, universitate.


PLANURI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Planurile de cercetare ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău pot fi vizualizate aici:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci - mandatul 2016-2020

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:

Prof. univ. dr. Dănuț-Nicu MÂRZA DĂNILĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Membri:

 • Conf. univ. dr. ing. Irina-Loredana IFRIM – Facultatea de Inginerie
 • Prof. univ. dr. ing. Petru LIVINȚI – Facultatea de Inginerie
 • Prof. univ. dr. Mihai TALMACIU – Facultatea de Științe


Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale - mandatul 2012-2016

Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale reprezintă o structură a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, constituită în conformitate cu prevederile Cartei şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale are rolul de a elabora strategia şi controlul modului de realizare a obiectivelor ce privesc cercetarea şi transferul tehnologic, parteneriatele şi relaţiile internaţionale.

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:  Lector univ. dr. Gloria-Cerasela Crişan

Membri:

 • Prof. univ. dr. ing. Ileana-Denisa Nistor
 • Prof. univ. dr. ing. Tudor Sajin
 • Conf. univ. dr. Eftene Alexandru
 • Şef lucr. dr. ing. Aurelian Albuţ
 • Şef lucr. dr. ing. Maria-Crina Radu
 • Lector univ. dr. Maricela Strungariu
 • Student Laura-Antonia Ionescu
 • Student Claudiu-Florin ObrejapozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.