Cercetare

Una din componentele de bază ale activităţii academice din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este cercetarea ştiinţifică.

Prin cercetare ştiinţifică într-o paletă largă de domenii şi prin tematicile interdisciplinare abordate, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi întăreşte rolul pe care îl are ca universitate regională. În judeţul Bacău, universitatea reprezintă un pol de cunoaştere şi deschidere către întreaga lume.

Astfel, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău menţine şi dezvoltă permanent comunicarea cu mediul economic. Membrii comunităţii academice sunt implicaţi în abordarea unor teme de cercetare care îşi propun să ofere soluţii la importante probleme ale societăţii contemporane, iar factorii de decizie din mediul economico-social sunt deschişi colaborărilor în domeniul cercetare–dezvoltare cu laboratoarele şi centrele de cercetare din universitate.

Din decembrie 2007, Universitatea „Vasile Alecsandri″ din Bacău este certificată ISO 9001 atât în domeniul activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, asistenţă tehnică şi transfer tehnologic cât şi în cel al activităţilor de doctorat, studii postuniversitare şi formare continuă. 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.