Program

Ziua 1 - 7 Octombrie
Interval orar Activitatea Locatia
8.00-9.00
Pe întreaga durată a evenimentului
Vizitarea Expoziţiei proiectelor derulate de Departamentul de Consiliere Profesională în cei 10 ani de activitate Corp D, parter
9.00-10.00 Primirea participanților, Înscrierea participanților, Primirea mapei conferinței Corp D, etaj 1
10.00-11.00 Deschiderea festivă a evenimentului (invitaţi, oficialități locale, conducerea universității, elevi, studenți, absolvenți, consilieri, profesori din mediul preuniversitar și universitar, angajatori)
Conferințe în plen
1.Prof. univ. dr. Carmen CREȚU, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iași - PROFESIONALIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE PENTRU CARIERĂ, O NOUĂ PROVOCARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA
2. Prof. univ. dr. emerit Laurențiu ȘOITU, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iași - METAFORA TRANSMISIEI IN RELAȚIA PROFESOR - ELEV
3. Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iași - VIRTUALIZAREA FORMĂRII - VIRTUȚI ȘI SERVITUȚI
Aula „Vasile Alecsandri” Corp D, etaj 1
11.00-11.30 Pauza de cafea Corp D, etaj 1
11-30-13.00 Conferințe în plen
1. Prof.univ.dr. Steliana TOMA, Univ. Tehnică de Construcții București - CONSILIEREA ÎN SPAȚIUL UNIVERSITAR
2. Prof. univ. dr. habilitat Otilia DANDARA, consilier în carieră Aida COTRUȚA, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău - BUNE PRACTICI DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA
3. Conf. univ. dr. Nicoleta LIȚOIU, Universitatea Politehnică București - DIMENSIUNI TEORETICE ŞI PRACTICE ALE CONSILIERII ÎN CARIERĂ ÎN CENTRELE UNIVERSITARE. DEBUTUL CARIEREI VS. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
4. Prof. univ. dr. Gabriel ALBU, Univ. ”Petrol și Gaze” Ploiești - CONSILIERE ȘI AUTOEDUCAȚIE
5. Conf. univ. dr. Diana CSORBA, Univ. București - EDUCAȚIE ȘI TEMPORALITATE: LECȚII ALE TRECUTULUI PENTRU ȘCOALA VIITORULUI
Aula „Vasile Alecsandri” Corp D, etaj 1
13.00-13.10 Lansarea concursului de eseuri pentru elevi și studenți „Sunt conștient și responsabil, mă gândesc la viitoarea mea carieră!” Aula „Vasile Alecsandri” Corp D, etaj 1
13.10-14.30 Pauza de prânz Restaurantul universității
14.30-16.00 Workshop 1 Fii CLAR! C(conştient), L(liber), A(autentic), R(responsabil)
ÎN ALEGEREA CARIEREI TALE! psiholog dr. Alina Căprioară, Mutatis Mutandis Bacău
Sala Senat, Corp D,
etaj 1
16.00-16.30 Pauza de cafea Corp D, etaj 1
16.30-18.00 Workshop 2 Intervenția în criză în spațiul de viață (Life Space Crisis Intervention) – De la conflict la coping – Lect. Univ. dr. Ioana Dârjan (Psiholog principal PPS, Senior LSCI Trainer), Univ. de Vest Timişoara Sala Senat, Corp D,
etaj 1
18.00-19.00 Program artistic al elevilor, studenților, absolvenților și voluntarilor DCP Aula „Vasile Alecsandri”
20.30 Cina festivă
Restaurant Dumbrava
Corp D, etaj 1


Ziua 2 - 8 Octombrie
Interval orar Activitatea Locatia
9.00-10.30 Workshop 3 Tehnici de învățare eficientă. Învăţarea metacognitivă – conf. univ. dr. Mihai Predescu, Univ. de Vest Timişoara Sala Senat, Corp D,
etaj 1
10.30-11.00 Pauza de cafea Corp D, etaj 1
11.00-13.00 Workshop 4 Utilizarea internetului în consilierea educațională. Aplicații web 2.0. – conf. univ. dr. Mihai Predescu, Univ. de Vest Timişoara Sala Senat, Corp D,
etaj 1
13-14.30 Pauza de prânz Restaurantul universității
14.30-16.00 Masă rotundă: Consilierea carierei - provocări și expectanțe, prof. dr. Amalia Diaconu, director CJRAE Bacău Sala Senat, Corp D,
etaj 1
16.00-16.30 Pauza de cafea Corp D, etaj 1
16.30-18.00 Workshop 5 Să reducem tensiunea (Turning down the heat) – Prevenirea conflictului și contra-agresivității în clasă - Lect. univ. dr. Ioana Dârjan (Psiholog principal PPS, Senior LSCI Trainer), Univ. de Vest Timişoara Sala Senat, Corp D,
etaj 1
18.00- 19.30 Biblioteca vie 1. Povești de succes ale absolvenților 2. Voluntariatul – povestea frumoasă și responsabilă a studenției Aula „Vasile Alecsandri” Corp D, etaj 1


Ziua 3 - 9 Octombrie
Interval orar Activitatea Locaţia
9.00-10.30 (activități în paralel) Dezbatere: Universitatea și piața muncii - pas in viitor: ce se afla dincolo de etichete? Mihai Caprioara Director Executiv Fundația Comunitară Bacău Sala Senat, Corp D,
etaj 1
Atelier de prezentare a lucrărilor științifice ale participanților Sala D215, Corp D,
etaj 2
10.30-11.00 Pauza de cafea Corp D, etaj 1
11.00-13.00 (activități în paralel) "Cariera - de la mituri și așteptări la realitate" – atelier de tip world café, asist univ. drd. Gabriel Mareș, Univ. Vasile Alecsandri din Bacău Sala Senat, Corp D,
etaj 1
Atelier de prezentare a lucrărilor științifice ale participanților Sala D215, Corp D,
etaj 2
13.00-14.00 Închiderea lucrărilor conferinței, Primirea diplomelor de participare, Acordarea premiilor din cadrul concursului de eseuri pentru elevi și studenți „Sunt conștient și responsabil, mă gândesc la viitoarea mea carieră!” Sala Senat, Corp D,
etaj 1
14.00 Masă de prânz Restaurantul universității