Termene:

• 27.07.2015 - Lansarea apelului și deschiderea site-ului evenimentului
• 27.07.2015 - Transmiterea primei invitații online
• 16.08.2015 - Transmiterea celei de-a doua invitații online
• 1.09.2015 - Transmiterea celei de-a treia invitații online
• 27.07 – 15.09.2015 - Înscrierea participanţilor și trimiterea rezumatelor
• 15.09.2015 – Termen limită de înscriere a participanţilor la eveniment
• 20.09.2015 - Notificarea rezumatelor selectate
• 1.10.2015 - Comunicarea programului
• 7-9.10.2015 - Derularea evenimentului
• 30.10.2015 – Trimiterea articolului final
• 15.11.2015 - Evaluarea lucrărilor în vederea publicării
• 30.11.2015 – Notificarea autorilor în vederea publicării

Taxe de participare

• 250 lei – cadre didactice, consilieri din învățământul superior
• 100 lei – cadre didactice, consilieri școlari din învățământul preuniversitar
Taxa de participare acoperă cheltuielile cu materialele conferinței, coffee-break, diploma de participare, asigură accesul nelimitat la lucrările din cadrul evenimentului precum și publicarea lucrărilor științifice în jurnalul JIPED.
Taxa poate fi plătită, de asemenea, la deschiderea evenimentului, numerar, la înscrierea participanţilor.
Doar acei participanți care fac dovada de plată a taxei de participare vor putea să intre în posesia diplomei de participare.

Taxă de publicare

În vederea publicării în limba engleză în revista JIPED http://jiped.ub.ro/index.php/pagina-exemplu NU SE PERCEPE NICI O TAXA, cheltuielile cu publicarea articolelor fiind suportate din taxa de participare.
Forma finală a lucrărilor, elaborată in urma sugestiilor primite, va fi trimisă la adresa : lucraricedo2015@yahoo.com