Concurs de eseuri pentru elevi și studenți

„Sunt conștient și responsabil, mă gândesc la viitoarea mea carieră!”

Criterii de evaluare a eseului:

Calitatea conţinutului:
• formularea de opinii proprii faţă de problematica propusă;
• argumentarea adecvată a opiniilor enunţate;
• dezvoltarea corespunzătoare a fiecărui argument;
• formularea unei concluzii pertinente referitoare la tema dezvoltată.

Calitatea discursului eseistic:
• calitatea formulării ideilor în scris: claritate, organizare, coerenţă, echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, succesiunea logică a ideilor;
• asigurarea unei relaţii adecvate între idee şi argument, utilizarea de argumente convingătoare, formularea unor judecăţi de valoare relevante;
• interacţiunea cu materialul bibliografic: citarea surselor bibliografice utilizate;
• dovedirea unei perspective originale, creative în modalitatea de abordare a temei.

Respectarea normelor limbii literare
• respectarea normelor de exprimare;
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.

Este indicat ca dimensiunea eseului să nu depășească 2 pagini.
Vă rugăm să trimiteți eseurile pentru a fi evaluate și premiate la adresa concurseseucedo2015@yahoo.ro până vineri, 9.10.2015, ora 10.00