Comitet Ştiinţific Instituţie
Prof. Univ. Dr. Carmen CREȚU Univ. Al. I. Cuza Iași
Prof. Univ. Dr. Steliana TOMA Universitatea Tehnică de Construcții București
Prof. Univ. Dr. Romiță IUCU Universitatea din București
Prof. Univ. Dr. Liliana STAN Universitatea Al. I. Cuza Iași
Prof. Univ. Dr. Constantin CUCOȘ Universitatea Al. I. Cuza Iași
Prof. Univ. Dr. Laurențiu ȘOITU Universitatea Al. I. Cuza Iași
Prof. Univ. Dr. habilitat Otilia DANDARA Universitatea de Stat din Moldova
Prof. Univ. Dr. Liliana EZECHIL Universitate din Pitești
Prof. Univ. Dr. Gabriel ALBU Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești
Prof. Univ. Dr. Ion ALBULESCU Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca
Prof. Univ. Dr. Venera-Mihaela COJOCARIU Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Prof. Univ. Dr. Elena NECHITA Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Conf. Univ. Dr. Nicoleta LIȚOIU Univ. Politehnica București
Conf. Univ. Dr. Diana CSORBA Universitatea din București
Conf. Univ. Dr. Mihai PREDESCU Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. Univ. Dr. Mihaela PĂIȘI-LĂZĂRESCU Universitatea din Pitești
Conf. Univ. Dr. Adriana NICU Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Conf. Univ. Dr. Otilia CLIPA Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Conf. Univ. Dr. Florin-Vasile FRUMOS Universitatea Al. I. Cuza Iași
Conf. Univ. Dr. Marinela RAȚĂ Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Lect. Univ. Dr. Liliana MÂȚĂ Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Psihoterapeut Lect. Dr. asociat Alina CĂPRIOARA Asociația Mutatis Mutandis Bacău
Lect. Univ. Dr. Costică LUPU Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
Lect. Univ. Dr. Horatiu CATALANO Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca
Dr. Amalia DIACONU Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău