Echipa de gestionare a riscurilor

Rolul Echipei de gestionare a riscurilor este de a identifica, evalua și clasifica riscurile la nivelul tuturor entităților din cadrul universității și de a stabili măsuri pentru minimizarea/ eliminarea acestora.


Obiective și activități:

  1. Stabilește activitățile și acțiunile/ operațiile pentru realizarea obiectivelor specifice.
  2. Identifică riscurile pentru toate acțiunile și activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor.
  3. Analizează riscurile identificate pentru acțiunile și activitățile de realizare a obiectivelor pentru fiecare departament/ serviciu/ birou.
  4. La nivelul departamentului/serviciului/biroului se completează registrul riscurilor. Pentru riscurile neacceptate/ neasumate se elaborează Planul de acțiune pentru minimizarea riscului.
  5. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor centralizează, la nivelul universității, registrele de riscuri și realizează Informarea privind procesul de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe baza rapoartelor anuale ale departamentelor/ serviciilor/ birourilor. Centralizează, la nivelul universității, riscurile care nu pot fi acceptate/ asumate la nivelul departamentelor/ serviciilor/ birourilor.
  6. Urmărește implementarea măsurilor de control cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control.
  7. Responsabilii cu riscurile de la nivelul departamentelor/ serviciilor/ birourilor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și elaborează registrul riscurilor (conform anexei nr. 2A a ordinului 200/2016, emis de SGG).

Documente:

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.