Mandatul 2019/2020 - 2023/2024

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

 • Director departament
  1. Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU    Curriculum Vitae    Plan managerial
 • Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății
  1. Lect.univ.dr. Cristian-Corneliu DRĂGOI    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale
  1. Asist.univ.dr. Carmina-Mihaela VOROVENCI    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești
  1. Lect.univ.dr. Vasile-Cătălin CIOCAN    Scrisoare de intenție

 

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

 

Publicat: 10 septembrie 2019

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.