ALEGERI MANDAT 2019/2020 - 2023/2024

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 Director de departament

  1.  Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU   Curriculum Vitae    Plan Managerial
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  1. Conf. univ. dr. ing. Narcis BÂRSAN    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Sef lurări dr. ing. Claudia Manuela TOMOZEI    Scrisoare de intenție

 

Departamentul Inginerie şi Management, Mecatronică

 • Director de departament
  1. Conf.univ.dr.ing.ec. Cătălin DROB    Curriculum Vitae    Plan Managerial
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Sef lurări dr. ing. Cătălin Nicolae TÂMPU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  1. Sef lurări dr. ing. Radu CĂLIMAN    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Prof.univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU    Scrisoare de intenție

 

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 • Director de departament
  1. Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ    Curriculum Vitae    Plan Managerial 
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf.univ. dr. ing. Maria Crina RADU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  1. Sef lurări dr. ing.  Vlad CIUBOTARIU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Sef lurări dr. ing. Ionel OLARU    Scrisoare de intenție

 

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Director de departament
  1. Prof.univ.dr.ing. George CULEA    Curriculum Vitae    Plan Managerial
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Sef lurări dr. ing. Petru Gabriel PUIU   Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  1. Conf. univ. dr. ing.Roxana GRIGORE    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Sef lurări dr. ing. Dragoș Alexandru ANDRIOAIA    Scrisoare de intenție

 

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

 • Director de departament
  1. Șef lucrări dr.ing. Andrei Ionuț SIMION    Curriculum Vitae    Plan Managerial
  2. Șef lucrări dr.ing. Luminița GROSU    Curriculum Vitae    Plan Managerial
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf. univ.dr. ing. Vasilica Alisa ARUŞ   Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale
  1. Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara RUSU    Scrisoare de intenție
  2. Sef lurări dr. ing. Oana-Irina PATRICIU   Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Sef lurări dr. ing. Mirela Elena SUCEVEANU    Scrisoare de intenție

 

 Publicat: 10 septembrie 2019

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.