Calendar alegeri pentru Directori departamente și membrii în Consiliile departamentelor, alegeri pentru completarea Consiliilor facultăților și Senatului Universității:

  • 23.05.2016 – 01.06.2016 - departamentele care trebuie să completeze locurile în Consiliile facultăților și Senatul Universității, trebuie să transmită propunerile pentru Consiliul facultății, la secretariatul facultății, respectiv pentru Senatul Universității, la Rectoratul Universității, conform Regulamentului de alegeri; 
  • 23.05.2016 – 10.06.2016 – depunerea candidaturilor pentru Directorii departamentelor și membrii în Consiliile departamentelor; 
  • 13 – 14.06.2016 – desfășurarea alegerilor pentru Directorii departamentelor și membrii în Consiliile departamentelor; 
  • 16.06.2016, orele 08:00 – 12:00 – alegeri pentru completarea Consiliilor facultăților; 
  • 16.06.2016, ora 13:00 – sedințele Consiliilor facultăților; 
  • 17.06.2016, orele 08:00 – 12:00 – alegeri pentru completarea Senatului Universității
  • 17.06.2016, ora 13:00 – ședința Senatului Universității.

 

Lista cu propunerile departamentelor facultăților din cadrul Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău pentru candidații (cadre didactice) la alegerea Senatului, mandatul 2016-2020, pe locurile vacante.

LISTA CANDIDAȚILOR LA ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU, MANDATUL 2016 - 2020

Afișați alfabetic, astăzi, 22.02.2016

 

1. Prof.univ.dr.ing. Lazăr Gabriel-Octavian 

2. Prof.univ.dr.ing. Livinți Petru
3. Prof.univ.dr.ing. Schnakovszky Carol

 Referendum alegeri Rector

Anunț public privind calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de Rector al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru mandatul 2016 - 2020 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.