LISTA CANDIDAȚILOR LA ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU, MANDATUL 2016 - 2020

Afișați alfabetic, astăzi, 22.02.2016

 

1. Prof.univ.dr.ing. Lazăr Gabriel-Octavian 

2. Prof.univ.dr.ing. Livinți Petru
3. Prof.univ.dr.ing. Schnakovszky Carol

 Referendum alegeri Rector

Anunț public privind calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de Rector al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru mandatul 2016 - 2020 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.