Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor, pe locurile vacante

 

Departamentul de limbi și literaturi străine

 

 • Director de departament
  1. Lect. univ. dr. Andreia-Irina Suciu
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

 

 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Mihaela Hriban

 

LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE LITERE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020, PE LOCURILE VACANTE

 

Departamentul de limbi și literaturi străine

 

  1. Conf. univ. dr. Veronica-Loredana Grecu
  2. Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

 

  1. Prof.univ.dr. Vasile Spiridon

 

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN, MANDATUL 2016-2020

 

 1. Prof. univ. dr. ROMEDEA Adriana-Gertruda
 2. Conf. univ. dr. CIOBANU Elena
 3. Conf. univ. dr. AMĂLĂNCEI Brîndușa-Mariana
LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE LITERE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020

 

Departamentul de limbi și literaturi străine

 

  1. Conf.univ.dr. Elena Bonta

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

 

  1. Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul de limbi și literaturi străine

 

 • Director de departament
  1. Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Andreia-Irina Suciu
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect. univ. dr. Mihaela Culea
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lect. univ. dr. Raluca Bălăiţă

 

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

 

 • Director de departament
  1. Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect. univ. dr. Petronela Savin
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Asist. univ. dr. Florinela-Gianina Floria
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.