Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor, pe locurile vacante

 

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 

 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. S. l. dr. ing. Narcis Bârsan

 

Departamentul Inginerie şi Management, Mecatronică și Fizică

 

 • Director de departament
  1. Prof.univ.dr.ing. Marius Stamate
  2. Conf.univ.ing.dr.economist Cătălin Drob
 • Responsabil cu managementul calității
  1. S. l. dr. ing. Cătălin Nicolae Tâmpu

 

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 

 • Director de departament
  1. Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru Chiriță
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. S. l. dr. ing. Vlad Andrei Ciubotariu

 

LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE INGINERIE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020, PE LOCURILE VACANTE

 

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 

  1. Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff

 

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 

  1. Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN, MANDATUL 2016-2020

 

 1. Prof. univ. dr. ing. ZICHIL Valentin
 1. Prof. univ. dr. ing. CRISTEA Ion
Lista candidaților înscriși pentru funcția de Director de departament

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 (afișat 19.02.2016, ora 16.05)

 

  1. Prof. dr. ing. Bibire Luminiţa


LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE FACULTĂŢII DE INGINERIE

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020

 

Departamentul Inginerie şi Management, Mecatronică și Fizică

 

  1. Conf. dr. ec. ing. Drob Cătălin
  2. As. dr.  ing. Judele Adrian
  3. As. dr. ing. Tâmpu Nicolae Cătălin

 

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 

  1. Prof. dr. ing. Bibire Luminiţa
  2. Conf.  dr. ing. Panainte  Lehăduş Mirela
  3. Conf. dr. ing.  Moşneguţu Emilian Florin
  4. Ş.l. dr. ing. Bârsan Narcis

 

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 

  1. S.l. dr. ing. Radu Crina Maria
  2. Conf dr. ing. Chiriţă Bogdan Alexandru

 

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

 

  1. S.l. dr. ing.  Puiu Petru Gabriel
  2. S.l. ing. Grigore Roxana Margareta

 

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

 

  1. Conf dr. ing. Rusu Lăcrămioara
  2. Ş.l. ing. Ştefănescu loana Adriana

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 

 • Director de departament
  1. Prof.dr.ing. Nedeff Valentin
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf.dr.ing. Panainte Lehăduş Mirela
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Prof.dr.ing. Bibire Luminiţa
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Conf.dr.ing. Moşneguţu Emilian Florin

 

Departamentul Inginerie şi Management, Mecatronică și Fizică

 

 • Director de departament
  1. Prof.dr.ing. Zichil Valentin
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf. dr. ec. ing. Drob Cătălin
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Ș.l. dr.ing. Caraman Iuliana
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Conf. dr. ing. Topliceanu Liliana

 

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 

 • Director de departament
  1. Prof. dr. ing. Schnakovszky Carol
 • Responsabil cu managementul calității
  1. S. l. dr. ing. Radu Crina
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Conf dr. ing. Chiriţă Bogdan
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. S. l. dr. ing. Olaru Ionel

 

Departamentul Energetică și știința Calculatoarelor

 

 • Director de departament
  1. Prof. dr. ing. Culea George
 • Responsabil cu managementul calității
  1. S. l. dr. ing. Puiu Petru Gabriel
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. S. l. dr. ing. Grigore Roxana Margareta
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. S. l. dr. ing. Popa Sorin Eugen

 

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

 

 • Director de departament
  1. Ş. l. dr. ing. Simion Andrei Ionuţ
 • Responsabil cu managementul calității
  1. S. l. dr. ing. Ştefănescu loan Adriana
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Conf dr. ing. Rusu Lăcrămioara
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. S. l. dr. ing. Aruş Vasilica Alisa
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.