LISTA CU PROPUNERILE CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂȚII (MANDATUL 2016-2020) PE LOCURILE VACANTE

 

 1. Prof. univ. dr. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu

CALENDAR ALEGERI LOCURI VACANTE

 

 • 27.06.2016 - ședință departament EFPS pentru propuneri de reprezentant în consiliul facultății;
 • 12.07.2016, intervalul orar 08:00-12:00, la sala de consiliu a facultății - desfășurarea alegerilor pentru completarea cosiliului facultății;
 • 28.06.2016-07.07.2016 - depunerea candidaturilor pentru membru în consiliul departamentului (funcția de Responsabil cu managementul cercetării științifice);
 • 12.07.2016, ora 12:30, sala D323 - desfășurarea alegerilor pentru membru în consiliul departamentului;
 • 13.07.2016. ora 10:00 - ședința consiliului facultății pentru validarea rezultatelor. 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor, pe locurile vacante

 

Departamentul de educație fizică și performanță sportivă

 

 • Director de departament
  1. Lect. univ. dr. Nicolae Ochiană
  2. Lect. univ. dr. Constantin Șufaru
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Mihai-Adrian Sava
  2. Lect. univ. dr. Cristian-Corneliu Drăgoi

 

Departamentul de kinetoterapie și terapie ocupațională

 

 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lect. univ. dr. Gabriel-Stănică Lupu
  2. Lect. univ. dr. Adina Camelia Șlicaru

 

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN, MANDATUL 2016-2020

 

 1. Prof. univ. dr. ȘALGĂU Silviu
 1. Conf. univ. dr. RAȚĂ Bogdan-Constantin
LISTA
 CU PROPUNERILE VOTATE ÎN DEPARTAMENTELE

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII

PENTRU CANDIDAŢII LA ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

pentru mandatul 2016-2020

 

Departamentul de educație fizică și performanță sportivă

 

  1. Lector univ.dr. Şufaru Constantin

 

Departamentul de kinetoterapie și terapie ocupațională

 

  1. Conf.univ.dr. Raveica Gabriela

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul de educație fizică și performanță sportivă

 

 • Director de departament
  1. Prof. univ. dr. Balint Gheorghe
  2. Conf. univ. dr. Rață Bogdan-Constantin
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Lect. univ. dr. Ochiană Nicolae
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect. univ. dr. Șufaru Constantin
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Lect. univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin

 

Departamentul de kinetoterapie și terapie ocupațională

 

 • Director de departament
  1. Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela
  2. Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian
 • Responsabil cu managementul calității
  1. Conf. univ. dr. Rață Marinela
  2. Prep. univ. dr. Popa Cristina Elena
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
  1. Lect. univ. dr. Ciocan Dana Maria
 • Responsabil cu managementul financiar
  1. Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.