Admitere Români de Pretutindeni

In atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Anul universitar 2017-2018, studii universitare de licenţă

Lista candidaților, romîni de pretutindeni, declarați admiși, la data de 04.09.2017

 

În perioada 21 august - 25 august, ora 15.00, se fac înscrieri online pentru următoarele locuri destinate românilor de pretutindeni

Admiterea se organizează numai de către universităţile pentru care optează candidaţii. Cererea de înscriere pentru admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este particularizată şi anexată la prezenta informare. Completarea ei se poate face la calculator sau de mână. Cererea, semnată de mână, împreună cu documentele care se ataşează, se scanează în format pdf sau jpg.

Transmiterea documentelor scanate se va face la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. La sosirea la studii, aceste documentele se prezintă în original.

Perioada de admitere pentru toate locurile alocate Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de ţara de absolvire a liceului, conform aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale, este 10 iulie - 25 iulie 2017, luându-se în considerare data primirii dosarului de concurs. Dosarele de concurs se pot depune prin e-mail, prin poştă, personal, conform graficului alăturat.

Ocuparea locurilor se face în ordinea: ţară, opţiune şi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la specializarea respectivă. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Facem menţiunea că Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între ţări, astfel că nu se limitează admiterea numai la ţările pentru care ne-au fost alocate locuri şi nici numărul alocat pe specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare.

Realocarea locurilor vacante se face după prima sesiune de admitere, după încheierea perioadei de confirmări.

Perioada de confirmare a locurilor este de 5 (cinci) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. După redistribuirea locurilor libere, perioada de confirmare a locurilor redistribuite ocupate, este de 5 (cinci) zile de la afişarea rezultatelor.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de nota la prima probă susţinută la examenul de bacalaureat.

Candidaţii declaraţi admişi, vor confirma locul ocupat prin concurs, transmiţând la Universitate Anexa 4, prin e-mail sau personal, în perioada de confirmare. Candidaţii, care se vor prezenta personal pentru confirmare, vor depune şi originalul diplomei de bacalaureat.

Susţinerea probelor eliminatorii, la domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Ştiinţe ale educaţiei, Limbă şi literatură şi Limbi modeme aplicate, se va face la prezentarea la studii.

Candidaţii, care vor prezenta personal dosarul de concurs, în perioada de înscriere destinată cetăţenilor români, nu pot susţine probele eliminatorii împreună cu cetăţenii români, întmcât nu sunt înregistraţi în concursul destinat acestora.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv susţinerea probelor eliminatorii şi plata taxelor de înscriere.

Admiterea românilor de pretutindeni, pe locurile fără taxă destinate acestora, este scutită de taxă de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere.

Perioada de înscriere pentm a doua sesiune se va anunţa după finalizarea primei sesiuni.


Legături utile:

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.