Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat RUSĂI (FERENȚ) Gh. Laura

Vă facem cunoscut că în data de 28.09.2018, începând cu ora 15.00, în sala BI 42 din cadrul Universității „Vasile Alecsandri din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„IMPACTUL EXPLOATĂRILOR PETROLIERE ASUPRA SOLURILOR ÎN ZONA MOINEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” (rezumat)

 elaborată de doamna RUSĂI (FERENȚ) Gh. Laura (Curriculum Vitae), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

 

Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedinte:

Prof.univ.dr.Adriana-Luminița FÎNARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Membri:

Conducător ştiinţific:

Conf.univ.dr.ing. Iuliana-Mihaela LAZĂR
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

Referenţi oficiali:

Prof.univ.dr.ing. Ștefana JURCOANE
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, România
(Curriculum Vitae)

Prof.univ.dr. Gabriel MURARIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România
(Curriculum Vitae)

Conf.univ.dr. Maria PRISECARU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
(Curriculum Vitae)

 

Teza de doctorat în format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii.

Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.